Schoolse vorderingen

 • Daling achterstand in zowel lager als secundair onderwijs

  In het gewoon lager onderwijs lag in het schooljaar 2018-2019 het aandeel leerlingen met schoolse achterstand in alle leerjaren samen op 11,8%. In het 6de leerjaar was dat 11,7%. Sinds 2012-2013 daalt het aandeel voor alle leerjaren samen. In het 6de leerjaar is dat het geval vanaf 2013-2014.

  In het voltijds gewoon secundair onderwijs bedroeg in 2018-2019 het aandeel leerlingen met schoolse achterstand in alle leerjaren samen 25,8%. In het 2de leerjaar van de 3de graad ging het om 32,1%. Ook in het secundair onderwijs is tijdens de meeste recente jaren een daling merkbaar.

  Schoolse achterstand is niet noodzakelijk een gevolg van zittenblijven, maar kan ook veroorzaakt worden door een verlate instap of door ziekte.

 • Minder dan 1% van leerlingen heeft 2 of meer jaar achterstand in lager onderwijs

  In het lager onderwijs heeft het merendeel van de leerlingen met schoolse achterstand 1 jaar achterstand. Iets minder dan 1% van het totaal aantal leerlingen heeft een grotere achterstand (2 jaar of meer) opgelopen.

  Het aandeel leerlingen met schoolse voorsprong bedroeg in het schooljaar 2018-2019 over alle leerjaren 1,0% en in het 6de leerjaar 1,6%.

  Tussen jongens en meisjes zijn er weinig verschillen, zowel bij schoolse achterstand als bij schoolse voorsprong.

 • Grotere achterstand in BSO, TSO en KSO dan in ASO

  In het voltijds gewoon secundair onderwijs zijn er grote verschillen op vlak van schoolse achterstand naargelang de onderwijsvorm. In de eerste graad lag de schoolse achterstand in 2018-2019 op 18,9%. Na de eerste graad was het aandeel leerlingen met schoolse achterstand (alle leerjaren samen) het kleinst in het algemeen secundair onderwijs (ASO) (11,7%) en het grootst in het beroepssecundair onderwijs (BSO) (57,7%). In het 2de leerjaar van de 3de graad bedroegen deze aandelen 12,8% voor ASO en 59,0% voor BSO.

  Jongens hebben meer schoolse achterstand dan meisjes in het secundair onderwijs. Voor alle jaren samen bedroegen de aandelen met achterstand 28,7% bij jongens en 22,8% bij meisjes, in het 2de leerjaar van de 3de graad 36,9% bij jongens en 27,4% bij meisjes.

  De meerderheid van personen met schoolse achterstand heeft 1 jaar achterstand en dat in alle onderwijsvormen. 2 jaar schoolse achterstand of meer komt het meeste voor in het BSO (13,6% van het totaal aantal leerlingen), kunstsecundair onderwijs (KSO) (9,4%) en technisch secundair onderwijs (TSO) (8,3%). Deze cijfers gelden voor alle leerjaren samen, in het 2de leerjaar van de 3de graad liggen ze iets hoger.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Definities

Schoolse achterstand: schoolse achterstand is het aantal leerjaren vertraging dat een leerling oploopt ten aanzien van het leerjaar waarin hij zich zou bevinden als hij normaal zou vorderen en bij een normale instap.

Publicatiedatum

26 augustus 2019

Volgende update

24 augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies