Sociale contacten

 • 13% heeft zwakke sociale ondersteuning

  In 2018 gaf 7% van de personen van 15 jaar en ouder in het Vlaamse Gewest aan niet tevreden te zijn over zijn of haar sociale contacten met verwanten, kinderen, vrienden en kennissen.

  12% had minder dan één keer per week contacten met verwanten, kinderen, vrienden en kennissen, verder personen met ‘weinig sociale contacten’ genoemd.

  13% beoordeelde de steun die ze van de sociale omgeving ontving als zwak. Het gaat om mensen zonder een degelijk uitgebouwd sociaal netwerk.

  De percentages van 2018 verschillen niet van deze van 2013.

 • Lager opgeleiden minst goed sociaal omringd

  De mate van tevredenheid over de sociale contacten en de mate van sociale ondersteuning was in 2018 gelijk bij mannen en vrouwen. Mannen hadden wel vaker dan vrouwen weinig sociale contacten.

  De kwaliteit van het sociale netwerk varieert  met de leeftijd. De 15- tot 24-jarigen en de 65- tot 74-jarigen waren het minst ontevreden over hun sociale contacten. Weinig sociale contacten hebben kwam het minst voor bij  de jongste groep.  Een zwakke sociale ondersteuning hebben kwam het meest voor bij de oudste groep. 

  Lager opgeleiden zijn minder tevreden over hun sociale contacten dan hoger opgeleiden. Het sociale netwerk van lager opgeleiden is kleiner en de sociale ondersteuning is zwakker dan bij  hoger opgeleiden.

 • Zwakke sociale ondersteuning laagst in Vlaams Gewest

  De ontevredenheid over de sociale contacten was in 2018 gelijklopend in de drie gewesten.

  In het Waalse Gewest lag het percentage personen met weinig sociale contacten het laagst.

  In het Vlaamse Gewest lag het percentage personen met een zwakke sociale ondersteuning het laagst.

Bronnen

Sciensano: Gezondheidsenquête

Publicatiedatum

13 oktober 2020

Volgende update

oktober 2024

Meer cijfers

Contact

Vorige versies