Stadsmonitor
Opdrachtgever Vlaams minister van Stedenbeleid
Eindverantwoordelijke Luk Bral (Coördinator Omgevingsmonitoring - 02 553 81 39)
Uitvoerders team Omgevingsmonitoring en cel Stedenbeleid Agentschap Binnenlands Bestuur
Startjaar 2004
Periodiciteit tweejaarlijks
Beleidsrelevantie opvolging leefbaarheid in 13 centrumsteden aan de hand van een met de steden overlegde set van indicatoren
Interne SVR-samenwerking team Omgevingsmonitoring
Externe SVR-samenwerking

samenwerkingsprotocol met het Agentschap Binnenlands Bestuur dat inhoudelijk verantwoordelijkheid is voor de realisatie van de monitor

stuurgroep met vertegenwoordigers van de steden

contactpersonen in steden voor decentrale indicatoren

Output

publicatie

elektronische versie met diverse zoekmogelijkheden

Valorisatie

persconferentie van de Vlaamse minister, bevoegd voor het stedenbeleid

presentatie van de resultaten in de verschillende steden

studiedag/congres met uitdieping en analyse op indicatoren

 

Raadpleeg alle publicaties van de Studiedienst Vlaamse Regering m.b.t. de Stadsmonitor

Website Agentschap Binnenlands Bestuur - Stedenbeleid