Maandelijkse seminaries binnen Statistiek Vlaanderen


Statistiek Vlaanderen is begin 2020 gestart met de organisatie van maandelijkse SV-Seminaries. Bedoeling is om met deze seminaries de kennis over kwalitatieve statistiekproductie en -verspreiding binnen ons netwerk te stimuleren en te coördineren én om Statistiek Vlaanderen op de kaart te zetten binnen de Vlaamse overheid en erbuiten. Op deze SV-Seminaries komen experten van binnen en buiten het netwerk aan het woord.

De SV-Seminaries zijn niet alleen gericht op de statistiekmedewerkers van de Vlaamse overheidsinstanties, maar meer algemeen op iedereen die  interesse heeft in de verschillende aspecten verbonden aan de kwaliteitsvolle productie en verspreiding van openbare statistieken.

Deelname aan de SV-Seminaries is gratis. We vragen wel om vooraf in te schrijven. Dat kan van zodra het programma van het betrokken seminarie definitief is vastgelegd.

 

Programma

17 februari 2020

Fact checking against disinformation

Sprekers: Will Moy (Full Fact), Jan Jagers (Knack) en Karine Moykens (secretaris-generaal, departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin)

6 maart 2020 Datavisualisatie

Spreker: Maarten Lambrechts
13 mei 2020 Omwille van de Corona-maatregelen is dit SV-seminarie een maand verschoven
19 juni 2020

Verplaatsingen op basis van gsm-data: mogelijkheden en beperkingen

Omwille van de Corona-maatregelen is dit SV-seminarie naar een latere datum verschoven.

15 september 2020  
15 oktober 2020  
24 november 2020  

 

Oproep

We hopen u warm gemaakt te hebben voor dit initiatief, dat des te zinvoller wordt naarmate de inbreng van de partners uit het netwerk Statistiek Vlaanderen groter is. Wie wil meewerken aan dit initiatief of zelf een goed idee heeft voor een seminarie, kan dit laten weten via dit formulier.