Steun EU-lidmaatschap

  • Driekwart van Vlamingen steunt lidmaatschap Europese Unie

    Net zoals in de voorgaande jaren kon de Europese Unie (EU) ook in 2018 op heel wat steun rekenen van de Vlaamse bevolking. Ruim driekwart van de Vlamingen vindt het een goede zaak dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Tussen 2007 en 2011 nam de steun voor het EU-lidmaatschap beperkt af. In de jaren daarna nam de steun weer toe tot een gelijkaardig niveau als in 2007. Iets minder dan 1 op de 5 Vlamingen heeft in 2018 geen uitgesproken mening over het EU-lidmaatschap. 6% vindt het EU-lidmaatschap van België een slechte zaak. Dat aandeel is sinds 2011 afgenomen.

  • Vlaming staat positiever tegenover EU-lidmaatschap dan gemiddelde Europeaan

    De steun voor het EU-lidmaatschap ligt beduidend hoger in het Vlaamse dan in het Waalse Gewest. Terwijl bijna 8 op de 10 Vlamingen het lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak vinden, gaat het in Wallonië om iets minder dan 6 op de 10 personen

    De steun voor het EU-lidmaatschap ligt in Vlaanderen hoger dan in de meeste EU-landen. Algemeen genomen beschouwt 62% van de bevolking van de 28 EU-landen het lidmaatschap als een goede zaak. Tussen de lidstaten onderling bestaan er grote verschillen. In Ierland, Luxemburg en Duitsland zijn ruim 8 op de 10 inwoners voorstander van lidmaatschap. In Tsjechië en Italië ligt het aandeel voorstanders het laagst: daar gaat het om ongeveer 4 op de 10 personen.

    6% van de Vlamingen vindt het EU-lidmaatschap een slechte zaak. Dat zijn er minder dan in het Waalse Gewest (14%). In de Europese Unie in zijn geheel ziet gemiddeld 11% van de bevolking het lidmaatschap van de EU als een slechte zaak. In Luxemburg ligt dat aandeel het laagst (3%), in het Verenigd Koninkrijk (22%) het hoogst.

Bronnen

Europese Commissie: Eurobarometer
GESIS: Eurobarometer

Publicatiedatum

22 maart 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies