Stopzetting van wettelijke samenwoningen

 • Ruim helft van wettelijke samenwoningen stopgezet om te huwen

  In 2020 werden in het Vlaamse Gewest 13.285 wettelijke samenwoningen beëindigd. In ruim de helft van de gevallen (53%) ging het om een stopzetting omdat de betrokken partners met elkaar huwden. In 4 op de 10 gevallen werd de wettelijke samenwoning beëindigd omdat de partners uit elkaar gingen. Uitzonderlijk werd het wettelijk samenwonen beëindigd door het overlijden van een partner (4%). 

  In vergelijking met 2019 daalde het totaal aantal stopzettingen van wettelijke samenwoningen met 16%. Beëindigingen omwille van een huwelijk daalden met 22% en beëindigingen omwille van een scheiding met 10%. De beëindigingen wegens een overlijden stegen met 16%.

  De registratie van een wettelijke samenwoning van 2 niet-gehuwde personen werd in ons land mogelijk in 2000. Sindsdien nam het aantal omzettingen in een huwelijk en het aantal ontbindingen door scheiding toe tot 2019.

  In het Vlaamse Gewest hebben sinds 2000 346.000 paren (ooit) een wettelijke samenwoning geregistreerd. Ruim een kwart (28%) van al deze wettelijke samenwoningen werd omgezet in een huwelijk. In 17% van de gevallen gingen de wettelijk samenwonende paren uit elkaar. Uitzonderlijk overleed een partner (2%). Bij ruim de helft (54%) van de ooit gestarte wettelijke samenwoningen zijn de partners nog steeds wettelijk samenwonend samen.

 • 4 op 10 beëindigingen gebeurt omwille van scheiding

  In 2020 werd in het Vlaamse Gewest 38% van de wettelijke samenwoningen beëindigd in onderling overleg en bij 3% betrof het een eenzijdige stopzetting.

  Het patroon van het type stopzetting van de wettelijke samenwoningen is de voorbije jaren iets gewijzigd. In 2010 werden iets meer wettelijke samenwoningen beëindigd omwille van een huwelijk en iets minder omwille van een scheiding.

 • Stopzettingen vooral bij jonge dertigers

  Ongeacht de reden van de beëindiging van de wettelijke samenwoning, gebeurde de stopzetting in het Vlaamse Gewest in 2020 vooral tussen de leeftijd van 25 en 49 jaar. De ene partner was bij de beëindiging gemiddeld genomen 40,2 jaar en de andere partner 37,6 jaar.

 • Vooral gehuwd na de stopzetting

  Aangezien in 2020 een huwelijk de belangrijkste reden was om een wettelijke samenwoning te beëindigen, waren ruim de helft van de partners na de stopzetting gehuwd. Doordat vooral ongehuwden voor een wettelijke samenwoning kiezen, waren bij 3 op de 10 stopzettingen de beide partners ongehuwd.

  Het profiel van de paren die hun wettelijke samenwoning beëindigden in 2020 sluit aan bij het profiel van de paren die een nieuwe wettelijke samenwoning starten. Het gaat hoofdzakelijk om man-vrouw paren en om paren met 2 partners met de Belgische nationaliteit.

 • Beëindigde wettelijke samenwoningen duurden gemiddeld 5 jaar

  De in 2020 beëindigde wettelijke samenwoningen hebben gemiddeld genomen 5 jaar geduurd.

  Wettelijke samenwoningen die in 2020 werden omgezet in een huwelijk hadden gemiddeld genomen 4,7 jaar geduurd. 44% van de wettelijk samenwonenden die huwden in 2020 deden dit binnen de 2 jaar na de start van hun wettelijk samenwonen.

  Wettelijke samenwoningen die in 2020 eindigden door een scheiding hadden gemiddeld genomen 5,3 jaar geduurd. 37% van wettelijk samenwonende paren die scheidden, gingen binnen de 2 jaar na de start van het wettelijke samenwonen uit elkaar.

  Een wettelijke samenwoning die in 2020 werd beëindigd door het overlijden van een partner had gemiddeld genomen 7,7 jaar geduurd. Bij 1 op de 4 paren was de partner kort na de start van de wettelijke samenwoning gestorven. Bij 1 op de 3 paren was de partner na 10 jaar of meer wettelijk samenwonen gestorven.

 • Weinig verschil in aard van beëindiging tussen provincies

  De aard van de beëindiging van de wettelijke samenwoningen was in 2020 vrij gelijkaardig in alle provincies. Scheiding kwam iets vaker voor in Vlaams-Brabant.

 • Meer omzettingen in huwelijk in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2020 werden in het Vlaamse Gewest wettelijke samenwoningen vaker dan in de andere gewesten omgezet in een huwelijk. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Waalse Gewest was een scheiding en een overlijden van de partner vaker dan in het Vlaamse Gewest de reden tot stopzetting van de wettelijke samenwoning.

Bronnen

Publicatiedatum

17 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies