Stopzettingen van ondernemingen

 • Aantal geschrapte ondernemingen in oktober 2021 1% hoger dan in oktober 2020

  In oktober 2021 werden in het Vlaamse Gewest 3.740 ondernemingen geschrapt als BTW-plichtigen. Dat aantal ligt 1% hoger dan in oktober 2020. In januari ging het nog om een daling van 8% tegenover dezelfde maand in 2020, waarna in februari, maart en april stijgingen van respectievelijk 13%, 22% en 26% werden genoteerd. In mei bedroeg de stijging 35% tegenover dezelfde maand in 2020, in juni 11%. In juli zakte die stijging naar 6% om vervolgens in augustus en september weer licht te stijgen naar ruim 8% en 10%. In oktober nam die stijging weer af naar 1%. 

 • Ruim 38.000 schrappingen van ondernemingen in 2020

  In 2020 waren er in totaal 38.475 schrappingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. In de periode 2008 tot 2017 bleef het aantal schrappingen vrij stabiel rond ongeveer 30.000 per jaar. Enkel in de jaren 2013 tot 2015 lag dat aantal duidelijk hoger. Vanaf 2017 is er echter sprake van een stijging met net geen 40.000 schrappingen in 2019 als hoogtepunt. 

 • Meer schrappingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kende in 2020 7.889 schrappingen, het Waalse Gewest 15.320 schrappingen. Daarmee lag de som van het aantal schrappingen in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lager dan het aantal schrappingen in het Vlaamse Gewest (38.475). 

 • Slechts 3.744 faillissementen in Vlaams Gewest

  In 2020 waren er 3.744 faillissementen in het Vlaamse Gewest. In de periode van 2008 tot 2013 was er een stijging van het aantal faillissementen, gevolgd door een daling tot 2018. In 2019 was er echter opnieuw sprake van een stijging. In 2020 werd het laagste cijfer sinds 2008 opgetekend.

 • Meer faillissementen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er in 2020 minder faillissementen dan in het Vlaamse Gewest (3.744). Het Waalse Gewest eindigde 2020 met 1.957 faillissementen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kende in dat jaar 1.502 faillissementen.

Definities

Schrappingen: de schrappingen groeperen de entiteiten die niet BTW-plichtig zijn op 31 december van het geobserveerde jaar en die hoedanigheid wel hadden op 31 december van het jaar ervoor.
Faillissementen: een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: een onderneming is niet meer in staat zijn schuldeisers te betalen en een onderneming kan geen krediet meer krijgen. 

Publicatiedatum

14 januari 2022

Volgende update

11 februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies