Studiebewijzen: diploma’s hoger onderwijs

  • Stijgend aandeel diploma’s professionele bachelors in hoger onderwijs

    In het academiejaar 2017-2018 werden ongeveer 59.000 diploma’s hoger onderwijs afgeleverd binnen de basisopleidingen (professioneel gerichte bacheloropleidingacademisch gerichte bacheloropleiding en masteropleiding). De aanvullende opleidingen (BANABA-opleidingMANAMA-opleidingdoctoraatsopleiding) waren dat jaar goed voor ongeveer 6.000 bijkomende diploma’s. 

    De professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn aan een opmars bezig. Hun aandeel binnen de basisopleidingen steeg de voorbije jaren van 38% in 2007-2008 naar 42% in 2017-2018. Ook het aandeel masters binnen de basisopleidingen nam in dezelfde periode lichtjes toe: van 32% naar 34%. In 2017-2018 werd de kaap van 20.000 masterdiploma’s voor het eerst gehaald. 

  • Handels- en economische wetenschappen vaakst uitgereikte diploma’s in hoger onderwijs

    In het academiejaar 2017-2018 was 30% van de uitgereikte professioneel gerichte bachelordiploma’s een diploma in Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Daarna volgde Gezondheidszorg met 20% van de diploma’s en Onderwijs met 17%. In vergelijking met 2015-2016 steeg Gezondheidszorg van de 3de naar de 2de plaats in de top 6 van meest uitgereikte diploma’s.

    Binnen de academisch gerichte opleidingen werden in 2017-2018 diploma’s in Economische en toegepaste economische wetenschappen het vaakst uitgereikt: 11% van alle academisch gerichte bachelors en masterdiploma’s situeren zich in dit studiegebied. Ze werden gevolgd door Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, en door Industriële wetenschappen en technologie. Op de 4de plaats komt Geneeskunde, met 2.580 uitgereikte diploma’s (academische bachelors en masters) in 2017-2018. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2007-2008. Ook het aantal uitgereikte diploma’s Bewegings- en revalidatiewetenschappen steeg sterk: hier werden 2,6 maal zoveel diploma’s uitgereikt in 2017-2018 vergeleken met 10 jaar eerder. 

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs

Definities

Professioneel gerichte bacheloropleiding (PBA): deze opleiding is in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk. Je leert er de algemene en specifieke kennis en competenties die je nodig hebt om een beroep uit te oefenen. Na deze opleiding kan je direct aan de slag op de arbeidsmarkt. De studieomvang bedraagt ten minste 180 studiepunten.

Academisch gerichte bacheloropleiding (ABA): deze opleiding legt de nadruk op een brede, academische vorming of een vorming in de kunsten. Het is een theoretische opleiding, gericht op wetenschappelijk onderzoek. Je kan doorstromen naar een masteropleiding of naar de arbeidsmarkt.

Masteropleiding: masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties die je nodig hebt voor de zelfstandige beoefening van wetenschap of kunst, of voor de uitoefening van een beroep. Een masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef.

Bachelor-na-bachelor opleiding (BANABA): een bacheloropleiding die alleen rechtstreeks openstaat voor personen die al in het bezit zijn van een diploma van een andere (professioneel gerichte) bacheloropleiding.

Master-na-master opleiding (MANAMA): een masteropleiding die alleen rechtstreeks openstaat voor personen die al in het bezit zijn van een diploma van een masteropleiding.  

Doctoraatsopleiding: het doctoraat is de hoogste graad die je aan een universiteit kan behalen. De titel die hieraan verbonden is, is doctor.
 

Publicatiedatum

29 maart 2019

Volgende update

maart 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies