Studiebewijzen: diploma’s hoger onderwijs

  • Ruim 64.000 diploma’s uitgereikt in hoger onderwijs

    In het academiejaar 2018-2019 werden iets meer dan 58.000 diploma’s afgeleverd binnen de basisopleidingen van het hoger onderwijs (professioneel gerichte bacheloropleidingacademisch gerichte bacheloropleiding en masteropleiding). De aanvullende opleidingen (BANABA-opleidingMANAMA-opleiding, Doctor) waren dat jaar goed voor bijna 6.000 bijkomende diploma’s. Samen gaat het om iets meer dan 64.000 diploma’s in het hoger onderwijs.

    De voorbije jaren steeg het aandeel diploma’s in de professioneel gerichte bacheloropleidingen in het totaal aantal diploma’s in de basisopleidingen gestaag, tot 42% in 2017-2018. Maar in 2018-2019 zakte hun aandeel voor het eerst lichtjes terug, tot 40%. Dat komt overeen met ongeveer 1.300 professionele bachelors minder in vergelijking  met 2017-2018. Dit is grotendeels te wijten aan de opleiding verpleegkunde die in academiejaar 2016-2017 veranderde van een driejarige opleiding naar een vierjarige opleiding. Daardoor studeerden er in academiejaar 2018-2019 heel wat minder verpleegkundigen af (938 in academiejaar 2018-2019 tegenover 2.552 in academiejaar 2017-2018). Het aandeel masters binnen de basisopleidingen nam de voorbije 10 jaar zeer beperkt toe: van 33% naar 34% in 2018-2019. In 2017-2018 werd de kaap van 20.000 masterdiploma’s voor het eerst gehaald.

  • Meeste diploma’s in handels- en economische wetenschappen

    In het academiejaar 2018-2019 werd 33% van de professioneel gerichte bachelordiploma’s behaald in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Daarna volgde Onderwijs met 17% van de diploma’s, gevolgd door Industriële wetenschappen en technologie met 14%. Gezondheidszorg zakte van de 2de naar de 5de plaats in de top 5 vergeleken met het academiejaar 2017-2018. Dit is deels te verklaren door de studieduurverlenging van de opleiding verpleegkunde in academiejaar 2016-2017, hetgeen een enigszins vertekend beeld geeft binnen dit studiegebied.

    Net als in academiejaar 2017-2018 werden de meeste diploma’s binnen de academisch gerichte opleidingen uitgereikt binnen het studiegebied Economische en toegepaste economische wetenschappen: ruim 1 op de 10 (11%) van alle academisch gerichte bachelors en masterdiploma’s situeert zich in dit studiegebied. Daarna volgt Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, en Industriële wetenschappen en technologie. Op de 4de plaats komt Handelswetenschappen en bedrijfskunde. In Geneeskunde werden ruim 2.200 diploma’s uitgereikt in 2018-2019, een vergelijkbaar aantal werd uitgereikt in Bewegings- en revalidatiewetenschappen. Laatstgenoemde studierichting kende ruim een verdubbeling in aantal uitgereikte diploma’s en is daarmee veruit de sterkste stijger binnen de academisch gerichte opleidingen in de voorbije 10 jaar. 

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams OnderwijsDataloep

Definities

Professioneel gerichte bacheloropleiding (PBA): deze opleiding is in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk. Je leert er de algemene en specifieke kennis en competenties die je nodig hebt om een beroep uit te oefenen. Na deze opleiding kan je direct aan de slag op de arbeidsmarkt. De studieomvang bedraagt ten minste 180 studiepunten.

Academisch gerichte bacheloropleiding (ABA): deze opleiding legt de nadruk op een brede, academische vorming of een vorming in de kunsten. Het is een theoretische opleiding, gericht op wetenschappelijk onderzoek. Je kan doorstromen naar een masteropleiding of naar de arbeidsmarkt.

Masteropleiding: masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties die je nodig hebt voor de zelfstandige beoefening van wetenschap of kunst, of voor de uitoefening van een beroep. Een masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef. Een masteropleiding bedraagt ten minste 60 studiepunten.

Bachelor-na-bachelor opleiding (BANABA): na een bacheloropleiding kan je een bachelor-na-bacheloropleiding volgen. Die opleidingen zorgen voor een verbreding of specialisatie van je bacheloropleiding.

Master-na-master opleiding (MANAMA): een master-na-master opleiding volgt op een andere masteropleiding. Die opleidingen zorgen ervoor dat je je vergaarde kennis en competenties binnen een bepaald studiegebied veder kan uitbouwen.

Doctor: het doctoraat is de hoogste graad die je aan een universiteit kan behalen. De titel die hieraan verbonden is, is doctor. Je moet baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verrichten en je doctoraatsproefschrift publiek presenteren en verdedigen. 

Publicatiedatum

23 maart 2020

Volgende update

maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies