Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs

 • Aandeel ASO-diploma’s stijgt beperkt, aandeel BSO-diploma’s stabiliseert

  In het schooljaar 2017-2018 werden in totaal 56.000 diploma’s secundair onderwijs uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs. 

  De meeste diploma’s werden in 2017-2018 uitgereikt in het algemeen secundair onderwijs (ASO). Het ASO was goed voor 44% van het totaal aantal uitgereikte diploma’s. Daarna volgt het technisch secundair onderwijs (TSO) met 34% van de diploma’s. In het beroepssecundair onderwijs (BSO) werden 20% van de diploma’s uitgereikt. Het kunstsecundair onderwijs (KSO) ten slotte was goed voor 2% van de diploma’s.

  Het aandeel diploma’s uitgereikt in het beroepssecundair onderwijs (BSO) nam tussen de schooljaren 2008-2009 en 2017-2018 toe van 17% naar 20%. Dit ging gepaard met een lichte daling van het aandeel diploma’s uitgereikt in het algemeen secundair onderwijs (ASO) en in het technisch secundair onderwijs (TSO). Aan de daling in het aandeel ASO-diploma’s lijkt wel een einde gekomen, het is opnieuw licht stijgend sedert schooljaar 2016-2017. Ook is sedert dat schooljaar het stijgend aandeel BSO-diploma’s gestabiliseerd. Het aandeel diploma’s kunstsecundair onderwijs (KSO) bleef de voorbije 10 jaar min of meer stabiel tussen 2% en 3%.

 • Toename aandeel diploma’s wetenschappen in secundair onderwijs

  In het schooljaar 2017-2018 werd ruim 4 op de 10 (44%) van alle uitgereikte diploma’s secundair onderwijs in het ASO behaald in een studierichting met de componenten wetenschappen of wiskunde. In 2008-2009 was dit iets minder dan 4 op de 10 (38%). De dalende populariteit van  studierichtingen met een moderne of klassieke talen-component zette zich ook in 2017-2018 verder. Waar in 2008-2009 studierichtingen met een klassieke talen-component nog een kwart (24%) uitmaakte van alle uitgereikte diploma’s, was dit in 2017-2018 gedaald tot iets minder dan 2 op de 10 (18%). Het aandeel diploma’s in een studierichting met een moderne talen-component daalde wel minder fors over diezelfde periode: van 20% naar 18%.

  De studierichting Latijn-moderne talen is in 2017-2018 voor het eerst uit de top 6 verdwenen. De studierichting Economie-wiskunde kwam in de plaats.

  Binnen het geheel van alle TSO-studierichtingen groeide het aandeel van de studierichting Sociale en technische wetenschappen van 17% naar 22%. De studierichting Lichamelijke opvoeding en sport kwam in 2008-2009 nog niet in de top 6 voor. In het schooljaar 2017-2018 stond deze studierichting op de 3de plaats, gevolgd door Gezondheids- en welzijnswetenschappen. De studierichting Techniek-wetenschappen duikt in 2017-2018 voor het eerst op in de top 6. Tegelijk verdween de studierichting Secretariaat-talen uit de top 6. Ook de studierichting Boekhouden-informatica viel er net buiten.

  Het hoogst aantal diploma’s secundair onderwijs in het BSO werd uitgereikt in de studierichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. Dit is bijna een verdubbeling in vergelijking met schooljaar 2008-2009, toen deze richting op de 3de plaats stond. Op de 2de plaats in 2017-2018 komt de studierichting Kantooradministratie en gegevensbeheer. 10 jaar eerder stond deze richting nog op de eerste plaats.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs

Definities

Diploma’s secundair onderwijs: diploma’s behaald in het 2de leerjaar van de 3de graad in ASO, KSO en TSO of in het 3de leerjaar van de 3de graad in BSO. Het gaat hier om diploma’s uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Publicatiedatum

26 augustus 2019

Volgende update

24 augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies