Studierendement in het hoger onderwijs

  • Generatiestudenten in bacheloropleidingen verwerven gemiddeld 67% van opgenomen studiepunten

    Het studierendement van generatiestudenten in een professioneel of academisch gerichte bachelor lag in het academiejaar 2019-2020 op 67%. Het gaat om het percentage studiepunten waarvoor een student slaagt in het eerste academiejaar in het Vlaams hoger onderwijs, wat een beeld geeft over de studie-efficiëntie van studenten. 

    Het academiejaar 2019-2020 was het eerste jaar waarin er zich naast de generatiestudenten in de bacheloropleidingen ook generatiestudenten bevonden in graduaatsopleidingen. Het ging om 5.390 generatiestudenten. Zij behaalden een studierendement van 65%.

    Het studierendement van generatiestudenten in een professioneel of academisch gerichte bachelor bleef tussen de academiejaren 2009-2010 en 2019-2020 min of meer stabiel. Studenten slaagden telkens voor ongeveer twee derde van hun studiepunten. In het academiejaar 2019-2020 was er een lichte stijging merkbaar. Het aantal generatiestudenten in een bacheloropleiding steeg in diezelfde periode van 48.486 tot 50.204.

  • Studenten in initiële masteropleidingen verwerven gemiddeld 92% van opgenomen studiepunten

    Het studierendement van studenten in een masteropleiding lag in het academiejaar 2019-2020 op 92%. Ook dat percentage bleef min of meer stabiel tussen de academiejaren 2009-2010 en 2019-2020. Studenten slagen telkens voor ongeveer 90% van hun studiepunten. In diezelfde periode nam het aantal masterstudenten toe van 34.758 tot 49.176.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

Studierendement: de verhouding van het aantal verworven studiepunten ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten gerapporteerd volgens de instelling.

Generatiestudent: een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaamse hoger onderwijs in een professioneel of academische gerichte bachelor of in het hoger beroepsonderwijs.

Publicatiedatum

9 april 2021

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies