Surveys
ISSP

Sinds 2002 participeert Vlaanderen als regio aan het 'International Social Survey Programme', de zogenaamde ISSP. In de SCV-surveys van 2002 tot en met 2011 (behalve 2003) is geopteerd om de ISSP-vragenmodules als een schriftelijke drop-off bij de respondenten achter te laten.

Een overzicht van de gekoppelde ISSP-modules met de SCV-survey:

ISSP 2002 – Family and Changing Gender Roles

ISSP 2004 – Citizenship

ISSP 2005 – Work Orientations

ISSP 2006 – Role of Government

ISSP 2007 – Leisure Time and Sports

ISSP 2008 – Religion

ISSP 2009 – Social Inequality

ISSP 2010 – Environment

ISSP 2011 – Health and Health Care

Vanaf 2012 is de SCV-survey niet langer gekoppeld aan een ISSP-vragenlijst. Samen met de Waalse collega's van het IWEPS (L’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique) organiseert de Studiedienst Vlaamse Regering, Departement Kanselarij en Bestuur (SVR DKB) een tweejaarlijkse bevraging met telkens twee ISSP-modules. In het najaar 2013 werd gekozen voor een postale bevraging. Vanaf 2015 wordt een tweejaarlijkse mixed-mode bevraging (web/postaal) opgezet. In elk van de drie gewesten wordt een bruto steekproef van 2.500 18-jarige en oudere Belgen en niet-Belgen bevraagd.

Een overzicht van de tweejaarlijkse bevraagde ISSP-modules:

Najaar 2013: ISSP 2012 - Family and Changing Gender Roles / ISSP 2013 – National Identity

Najaar 2015: ISSP 2014 – Citizenship / ISSP 2015 – Work Orientations

Najaar 2017: ISSP 2016 – Role of Government / ISSP 2017 – Social Networks and Social Resources

Meer informatie over ISSP

Meer informatie over ISSP datasets

Meer informatie over IWEPS

Voor meer informatie over ISSP in Vlaanderen: Ann Carton (02/553.56.87)