Surveys
Stadsmonitor

Cover Stadsmonitor 2017De Stadsmonitor beschrijft maatschappelijke ontwikkelingen in 13 Vlaamse steden. Het zijn de grootsteden Antwerpen en Gent en de centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.      

Dit is de 6de editie van de Stadsmonitor. Vorige edities dateren van 2004, 2006, 2008, 2011 en 2014. Met deze monitor beschikken de Vlaamse overheid en de centrumsteden over een instrument waarmee ze ontwikkelingen in de steden kunnen opvolgen. Aan de hand van indicatoren wordt nagegaan of de steden in een meer leefbare en duurzame richting evolueren. Wat onder een leefbare en duurzame stad verstaan wordt, is gebaseerd op een gezamenlijk ontwikkelde en gemeenschappelijk gedragen visie, tot stand gekomen tussen onderzoeksinstellingen, de Vlaamse overheid en de 13 steden.

De Stadsmonitor kan in zijn geheel en per hoofdstuk worden gedownload op de website van de Gemeente- en stadsmonitor. In de rubriek Bouwstenen is ook de geactualiseerde visietekst te vinden.

De decentrale data die door de steden zijn verzameld, zijn opgenomen in een afzonderlijke pdf. De aangeleverde data werden via een GIS-toepassing ruimtelijk uitgezet om de aanwezigheid, de spreiding en het bereik van een aantal voorzieningen in beeld te brengen.

Eindredactie en coördinatie Stadsmonitor: Luk Bral

Coördinatie en redactie GIS: Annelies Jacques