SV-rapport 'Veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest: kind bij paar en bij alleenstaande ouder'

cover-SV-rapport-2021-7-kinderen

Het rapport gaat in op de veranderingen van huishoudposities van kinderen en jongeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van Belgische statistiekbureau Statbel over de huishoudpositie van inwoners van het Vlaamse Gewest op 1 januari.

In het Vlaamse Gewest veranderden in de loop van 2019 34.000 kinderen en jongeren (0- tot 24-jarigen) officieel van kind wonend bij een paar naar kind wonend bij een alleenstaande ouder. Vooral kinderen bij een ongehuwd paar maakten dit mee. Daarnaast veranderden er 21.000 kinderen en jongeren officieel van kind bij een alleenstaande ouder naar kind bij een paar. Het meemaken van deze veranderingen varieert naargelang van de leeftijd en de herkomst van de kinderen. Op het moment van beide veranderingen waren de betrokken kinderen gemiddeld genomen 10,5 jaar. Het percentage 0- tot 24-jarigen dat op jaarbasis veranderde van kind bij een paar naar kind bij een alleenstaande ouder was in 2019 hoger dan in 1999. Het percentage dat niet meer bij een alleenstaande ouder maar bij een paar woonde was in beide jaren gelijk.

 

Download het rapport:
SV-rapport 2021/7: Veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest: kind bij paar en bij alleenstaande ouder (Pdf - 1 MB)
Bijlagen SV-rapport 2021/7 (Pdf - 1 MB)

Auteurs:
Martine Corijn en Jan Pickery

Publicatiedatum:
12 augustus 2021

Meer informatie:
Martine Corijn
Statistiek Vlaanderen