SV-rapporten over veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest

cover_rapport_2020_2_samenwonend

 

 

cover_rapport_2020_3_alleen

 

 

De voorbije decennia is de relatie- en gezinsvorming en -ontbinding dynamischer geworden. Al dan niet samenwonen met een partner is hierin een belangrijk element. Een vergelijking van de huishoudpositie van inwoners van het Vlaamse Gewest op 1.1.2018 en op 1.1.2019 schetst een beeld van het al dan niet veranderen van huishoudpositie voor elke persoon. Twee nieuwe rapporten van Statistiek Vlaanderen focussen op het aantal personen dat in de loop van 2018 ophield met of startte met samen te wonen met een partner, alleen te wonen of alleenstaande ouder te zijn. Deze aantallen verschillen naargelang het geslacht, de leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit en woonplaats van de betrokkenen.

Van alle volwassenen die begin 2018 samenwoonden met een partner hield in de loop van het jaar 4% op met dit samenwonen. In ruim de helft van de gevallen kwam dit door een scheiding en in bijna de helft van de gevallen door het overlijden van een partner. Van alle alleenwonenden hield 9% op met alleen te wonen, bij alleenstaande ouders betrof dit 12%. Ruim 40% van hen ging met een partner samenwonen.

Van alle volwassenen die begin 2018 niet samenwoonden met een partner ging in de loop van het jaar 6% samenwonen met een partner. Daarnaast ging ongeveer 2% alleenwonen en werd 0,6% een alleenstaande ouder. Scheiding vormde voor hen hiertoe de belangrijkste aanleiding.

Uit de twee rapporten blijkt dat het aantal paren dat in 2018 in het Vlaamse Gewest startte of ophield met samen te wonen met een partner een veelvoud is van wat de statistieken inzake huwelijken, echtscheidingen, wettelijke samenwoningen en overlijdens registreren. Ook ouderschap wordt onderbelicht want meer dan 10.000 mannen met kinderen worden na hun scheiding officieel als alleenwonende geregistreerd.

 

Download de rapporten:
SV-Rapport 2020/2: Veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest: samenwonend met partner  (Pdf - 1,3 MB)
SV-Rapport 2020/3: Veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest: alleenwonend en alleenstaande ouder (Pdf - 1,3 MB)

Download de bijlagen bij de rapporten:
Bijlage bij SV-Rapport 2020/2: Veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest: samenwonend met partner  (Pdf - 0,6 MB)
Bijlage bij SV-Rapport 2020/3: Veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest: alleenwonend en alleenstaande ouder (Pdf - 0,6 MB)

Auteurs: Martine Corijn & Jan Pickery

Publicatiedatum: 8 mei 2020

 

Meer informatie:
Martine Corijn
Statistiek Vlaanderen