SV-seminarie ‘Citizen Science: opportuniteiten en valkuilen voor statistiekproductie’

Op donderdag 15 oktober 2020 organiseert Statistiek Vlaanderen een seminarie over ‘citizen science’ of burgerwetenschap.

Burgerwetenschap is wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door vrijwilligers, al dan niet in samenwerking met of onder begeleiding van professionele wetenschappers. Een aantal van dergelijke projecten zoals Curieuzeneuzen, Telraam of Airbezen kregen vrij recent veel aandacht in de media.

Citizen science is een belangrijke nieuwe manier voor wetenschappelijk onderzoek. Maar wat zou de rol kunnen zijn als bron voor openbare statistieken? Sprekers Jef Van Laer en Mieke Sterken van Scivil, het Vlaamse Kenniscentrum voor citizen science, lichten op het seminarie deze relatief nieuwe manier van onderzoek toe en focussen op de opportuniteiten en de valkuilen van citizen science als bron van openbare statistieken. Thierry Onkelinx van het INBO illustreert vervolgens de mogelijkheden van civil science aan de hand van het project Algemene Broedvogels Vlaanderen. Tine Destrooper (UGent en Jonge Academie) zorgt ten slotte voor een aantal slotbeschouwingen over het thema.
 

Programma

1. Mieke Sterken (Pdf - 2,2 MB) en Jef Van Laer (Scivil) (Pdf - 1,2 MB)

Algemeen overzicht van citizen science: wat is het? Hoe pak je het aan? Welke moeilijkheden biedt het? Deze vragen worden beantwoord  aan de hand van enkele voorbeelden die het brede gamma aan mogelijkheden illustreren. Daarna gaan we dieper in op de link tussen citizen science en statistiek: zowel de opportuniteiten als de valkuilen komen aan bod, en hoe kan statistiek daarbij helpen?

2. ir. Thierry Onkelinx (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) (Pdf - 6,4 MB)
Toelichting over het project Algemene Broedvogels Vlaanderen waarbij de waarnemingen van vele vrijwilligers verwerkt worden om tot jaarlijkse trends te komen voor een 80-tal vogelsoorten. Hoe biedt het project de mogelijkheid om  tot de gecombineerde broedvogelindex te komen?

3. Tine Destrooper (UGent en Jonge Academie) (Pdf - 431 kB)
Slotbeschouwing over citizen science en data.


Meer boeiende seminaries?
Begin 2020 is Statistiek Vlaanderen gestart met maandelijkse seminaries om de kennis over kwalitatieve statistiekproductie en -verspreiding binnen ons netwerk te stimuleren en te coördineren. We laten experten van binnen en buiten het netwerk aan het woord.

Het volgende seminarie vindt plaats op 24 november 2020 en zal gaan over de mogelijkheden van de databank over lokale financiën. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Heb je zelf een goed idee voor een seminarie van Statistiek Vlaanderen? Laat het ons weten!