SV-seminarie ‘Lokale financiën op basis van BBC-databank van Agentschap Binnenlands Bestuur’

Op dinsdag 24 november 2020 organiseert Statistiek Vlaanderen een online seminarie over de BBC-databank van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de mogelijkheden daarvan voor de productie van statistieken en wetenschappelijk onderzoek.

Om de Vlaamse steden en gemeenten en de andere lokale besturen te ondersteunen in hun beleids- en beheerscyclus (BBC) werd een databank aangelegd waarin alle informatie betreffende de lokale financiën opgenomen is. Deze BBC-databank is in beheer van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en wordt gevoed door alle lokale besturen in Vlaanderen.

Op het SV-Seminarie zal Bart Van Dooren van ABB aangeven wat allemaal opgenomen is in de databank en welke mogelijkheden de databank biedt, onder meer voor de productie van statistieken en wetenschappelijk onderzoek. Nadien zullen Lara Grieten van het departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) en Jan Leroy van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) toelichting geven over de gegevens uit de BBC-databank die door hun respectievelijke entiteiten worden gebruikt en over de mogelijkheden van de databank.

 

Programma

1. Presentatie Bart Van Dooren (Agentschap Binnenlands Bestuur) (Pdf - 1,7 MB)
De structuur en de achterliggende doelen van de BBC-databank wordt toegelicht. Daarnaast worden de vele mogelijke toepassingen van de databank besproken voor de lokale besturen zelf, maar ook voor de Vlaamse overheid en voor wetenschappelijk onderzoek.

2. Presentatie Lara Grieten (Departement Cultuur, Jeugd en Media) (Pdf - 2,8 MB)

De lokale vrijetijdsmonitor brengt het lokale vrijetijdsgebeuren in kaart. En stelt de gemeenten in staat zich op vlak van sport, jeugd en cultuur te vergelijken met andere gemeenten. Om de monitor op te stellen wordt onder andere gebruik gemaakt van gegevens uit de BBC-databank van ABB. De focus van deze presentatie ligt op de gegevens die afkomstig zijn uit de BBC-databank.

3. Presentatie Jan Leroy (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) (Pdf - 486 kB)

De VVSG is één van de vele gebruikers van de BBC-databank. Met welke gegevens gaat de VVSG aan de slag, welke gegevens ontbreken nog om tot een optimale werking te komen en waar ziet de VVSG bijkomende mogelijkheden om tot een optimaler gebruik van de databank te komen?


Meer boeiende seminaries?

Begin 2020 is Statistiek Vlaanderen gestart met maandelijkse seminaries om de kennis over kwalitatieve statistiekproductie en -verspreiding binnen ons netwerk te stimuleren en te coördineren. We laten experten van binnen en buiten het netwerk aan het woord.

Het volgende seminarie zal gaan over de mogelijkheden van Twitterdata als bron voor openbare statistieken. Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Heb je zelf een goed idee voor een seminarie van Statistiek Vlaanderen? Laat het ons weten!