SV-seminarie ‘Mobiliteit en big data: mogelijkheden en beperkingen’

In het volgende SV-seminarie over mobiliteit en big data vertellen Reinhard Stoop (Stad Antwerpen), Koen Rutten en Julie Mariën (Vlaamse overheid, departement MOW) en Christophe Pauwels (FOD Mobiliteit en Vervoer) over mobiliteitsonderzoek op basis van big data van gsm- en gps-gegevens, camerabeelden en andere sensoren. Dit lijkt de toekomst te zijn, maar in hoeverre is dat toekomstbeeld ook praktisch haalbaar? Dit seminarie, dat doorgaat op 15 september 2020, vraagt in deze bijzondere tijden nog wat zoekwerk wat de vorm betreft. Ben je geïnteresseerd, schrijf je dan alvast in. Zo kunnen we je op de hoogte houden van de vorm en het verloop van dit seminarie.

 

SV-seminaries

Het is de bedoeling van Statistiek Vlaanderen (SV) om in 2020 regelmatig seminaries te organiseren om de kennis over de kwaliteitsvolle statistiekproductie en -verspreiding binnen het netwerk te stimuleren en te versterken. Tegelijk willen we Statistiek Vlaanderen op die manier beter op de kaart zetten binnen én buiten de Vlaamse overheid. Omwille van de coronacrisis zijn alle fysieke vergaderingen en events van Statistiek Vlaanderen evenwel tot nader order geannuleerd.

Het volgende SV-seminarie is gepland op dinsdag 15 september 2020. Hoe we dit precies gaan uitwerken in tijden van corona ligt nog niet helemaal vast. In een zaal, online of beide tegelijk? Meer informatie volgt later, maar schrijf je alvast in voor dit seminarie. Zo kunnen we je op de hoogte houden als alles wat duidelijker wordt.

 

Mobiliteit en big data: mogelijkheden en beperkingen

Big data op basis van gsm- en gps-gegevens, camerabeelden en andere sensoren lijken de toekomst te zijn om mobiliteit te registreren en te sturen. Maar in hoeverre is dat toekomstbeeld ook praktisch haalbaar?

In het SV-seminarie op 15 september 2020 gaan we in op de mogelijkheden, maar ook op de beperkingen die big data-bronnen met zich meebrengen. Er zullen 4 sprekers aan het woord komen met elk hun eigen verhaal. Ze geven enkele voorbeelden van onderzoeken en toepassingen die zij hebben uitgewerkt. Ze vertellen over het oorspronkelijke opzet van het onderzoek, de beperkingen en moeilijkheden waarmee ze onderweg geconfronteerd werden en de uiteindelijke resultaten en bevindingen.

Hierbij alvast een blik op het programma.

1. Reinhard Stoop (Stad Antwerpen)

De Stad Antwerpen tracht op basis van de gegevens van gsm-operatoren een zicht te krijgen op het verplaatsingsgedrag van bezoekers aan de stad. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de problemen die hierbij opduiken.

2. Koen Rutten (Vlaamse overheid, departement MOW)

Om een beeld te krijgen van het risico op het Vlaamse snelwegennet heeft het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) een risicomodel en dashboard ontwikkeld om zeer fijnmazig het wegennet te kunnen bekijken op basis van een zeer grote hoeveelheid data. De aanpak en hoe het dataplatform evolueerde tijdens deze projecten komen aan bod.

3. Julie Mariën (Vlaamse overheid, departement MOW)

Voorstelling van Mobilidata. Samen met weggebruikers en in co-creatie met private partners reikt Mobilidata real-time informatie aan tijdens de verplaatsingen om het verkeer veilig, vlot en duurzaam te laten verlopen. Het programma realiseert innovatieve mobiliteitsoplossingen op basis van een digitale infrastructuur, slimme verkeerslichten en kwalitatieve, duurzame databronnen.

4. Christophe Pauwels (FOD Mobiliteit en Vervoer) – in het Frans (slides in het Nederlands)

De Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer heeft geprobeerd om met gsm-data de verkeersstromen in België in beeld te brengen. Wat ze daaruit leerden en welke de problemen waren tijdens het onderzoek, komt ter sprake.

 

Geïnteresseerd?

Hebben we je interesse kunnen opwekken voor dit SV-seminarie dat doorgaat op 15 september 2020, schrijf je dan alvast in. Zo kunnen we je op de hoogte houden van de vorm en het verloop van dit seminarie.