Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren

 • Hoogtechnologische sectoren goed voor bijna 9% van totale tewerkstelling

  In 2018 was 8,8% van het totaal aantal werkenden in het Vlaamse Gewest actief in  hoogtechnologische sectorenDit aandeel is het afgelopen decennium afgenomen, al is er vanaf 2016 wel een kleine toename te zien.

 • High-tech diensten winnen aan belang in tewerkstelling

  De hoogtechnologische sector kan opgedeeld worden in 2 hoofdsectoren: high-tech diensten en (medium) high-tech industrie. Het aandeel van de high-tech diensten lag in 2018 met 3,4% in de totale tewerkstelling lager dan dat van de (medium) high-tech industrie (5,4%). Het aandeel van de dienstencomponent nam met de jaren geleidelijk toe tot in 2017. Het omgekeerde is het geval voor de (medium) high-tech industrie. In 2018 werd deze trend onderbroken.

 • Vlaamse tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren op niveau van EU-gemiddelde

  In 2018 was het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest het Belgische gewest met het hoogste aandeel tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren (9,2%). In het Vlaamse Gewest ging het om 8,8%, in het Waalse Gewest om 7,3%. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is het aandeel van de high-tech diensten in vergelijking met de andere gewesten relatief hoog (6,5%).

  Het aandeel van de tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren lag in het Vlaamse Gewest in 2018 nagenoeg op hetzelfde niveau als het gemiddelde van de landen van de Europese Unie (8,9%). Het aandeel ligt vooral hoog in een aantal Oost-Europese lidstaten. Tsjechië haalt het hoogste aandeel (14,6%). Ook Duitsland scoort relatief hoog (12,4%). België en de overige buurlanden noteren onder het EU-gemiddelde. In Cyprus en Griekenland ligt het aandeel het laagst (telkens minder dan 4%).

Definities

Hoogtechnologische sectoren:  bedrijfstakken die relatief veel onderzoek en ontwikkeling uitvoeren. Er is een industriële en een dienstencomponent binnen de hoogtechnologische sectoren: de (medium) high-tech industrie en de high-tech diensten.
(Medium) high-tech industrie: chemie, farmacie, productie van elektronische en informaticaproducten en van elektrische apparatuur, productie van machines, apparaten en werktuigen en van transportmiddelen.
High-tech diensten: productie van films, televisie- en radioprogramma’s, telecommunicatie, ontwerpen van computerprogramma’s en -consultancy, wetenschappelijk onderzoek.
 

Publicatiedatum

10 september 2019

Volgende update

september 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies