Uitvoer/invoer van goederen

 • Vlaamse goederenuitvoer en -invoer dalend vanaf derde kwartaal 2019

  De Vlaamse uitvoer van goederen was in het eerste kwartaal van 2020 goed voor 82 miljard euro. Dat bedrag ligt lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Maar dat is al zo vanaf het derde kwartaal van 2019. De uitvoer vertoonde dus ook voor het uitbreken van de corona-crisis al tekenen van zwakte.

  De Vlaamse goedereninvoer laat hetzelfde beeld zien. In het eerste kwartaal van 2020 bedroeg deze 76 miljard euro. Dat is lager dan in het eerste kwartaal van 2019. Maar ook de invoer lag al vanaf het derde kwartaal van 2019 lager dan in dezelfde periode het jaar voordien.

 • Vlaamse uitvoer in 2019 op 325 miljard euro, invoer op 313 miljard euro

  De Vlaamse uitvoer van goederen kwam in 2019 in totaal op 325 miljard euro. In werkelijke prijzen (rekening houdend met de inflatie) is dit een afname met 1,3% in vergelijking met 2018. De Vlaamse invoer van goederen was in 2019 goed voor 313 miljard euro. Dat ligt in werkelijke prijzen 2,4% lager dan het jaar daarvoor.

  De Vlaamse in- en uitvoer namen sinds 2003 jaarlijks gestaag toe. Maar in het recessiejaar 2009 was er een krimp door de financieel-economische crisis. In 2010 en 2011 herstelde de buitenlandse handel zich. De invoer was tussen 2008 en 2012 tijdens een aantal jaren groter dan de uitvoer (uitgedrukt in euro) door prijsstijgingen van ingevoerde aardolie. Vanaf 2013 is de uitvoer steeds groter dan de invoer. In 2019 was er een daling van zowel de uitvoer als de invoer van goederen. Handelsconflicten en protectionistische maatregelen (conflict met China) zijn daar de oorzaak van.

 • Europese Unie belangrijkste handelspartner van Vlaanderen

  De landen van de Europese Unie (EU) blijven ook in 2019 de belangrijkste exportmarkt voor het Vlaamse Gewest (EU28: 71%, EU27: 63%). Het betreft vooral de EU15-landen (65% van de Vlaamse uitvoer) en meer bepaald de 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland (43% van de Vlaamse uitvoer). De  EU13-landen namen 5% af van de Vlaamse export.

  Ook aan de invoerzijde zijn de EU-landen nog steeds de belangrijkste handelspartners in 2019 (EU28: 61% van de Vlaamse invoer, EU27: 57%), maar toch is dat minder sterk dan bij de uitvoer. En ook hier zijn de 3 buurlanden heel belangrijk (38% van de Vlaamse invoer).

 • Voertuigen belangrijkste Vlaamse handelsproduct

  De 5 belangrijkste uitvoerproducten in 2019 waren voertuigen en onderdelen, aardolieproducten, farmaceutische producten, chemische producten en machines en werktuigen. Samen zijn ze goed voor 47% van de Vlaamse uitvoer.

  De 5 belangrijkste importproducten stonden in 2019 in voor 51% van de totale invoer. Hier staan aardolieproducten bovenaan.

 • Vlaanderen goed voor 82% van Belgische goederenuitvoer

  Het Vlaamse Gewest was in 2019 goed voor 82% van de Belgische uitvoer en invoer van goederen. België als geheel en onze 3 buurlanden hebben een grotere buitenlandse handel dan het Vlaamse Gewest. Het gaat dan ook om grotere economieën. Zo bedroeg de Duitse uitvoer in 2019 Vlaamse Gewest 1.330 miljard euro. Dat is meer dan het dubbele van Nederland. De Franse en Belgische uitvoer liggen lager dan de Nederlandse uitvoer.

  Eenzelfde beeld aan de invoerkant. Ook hier realiseert het Vlaamse Gewest 82% van de Belgische invoer en staat Duitsland met 1.103 miljard euro op kop.

Bronnen

Flanders Investment and Trade: Vlaamse in- en uitvoercijfers
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Buitenlandse handel

Definities

Invoer en uitvoer: overschrijdingen van goederen over de landsgrenzen.
Aziatische Tijgers: Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hong Kong.
BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China
EU13-landen: Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus, Malta, Roemenië, Bulgarije en Kroatië.
EU15-landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland, Italië, Spanje, Portugal en Griekenland.
Next 11-landen: Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Zuid-Korea, Mexico, Nigeria, Filippijnen, Pakistan, Turkije en Vietnam.

Publicatiedatum

26 juni 2020

Volgende update

september 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies