Uitvoerratio

 • Uitvoerratio op 98% van Vlaamse bbp

  De totale uitvoer van goederen en diensten kwam in 2019 overeen met 98% van het bruto binnenlands product (bbp). In 2017 en 2018 lag de uitvoerratio net boven de drempel van 100% van het bbp.

  De evolutie van de indicator hangt sterk samen met de economische conjunctuur. In 2009 lag de uitvoerratio op 80% onder invloed van de financieel-economische crisis. In 2015 zorgde de euro- en schuldencrisis voor een wat lagere uitvoerratio. De slabakkende wereldhandel deed de indicator ook in 2019 teruglopen.

  Het cijfer over de uitvoerratio in 2019 is een voorlopig cijfer. Dat kan in de komende maanden nog aangepast worden.

 • Hogere uitvoerratio voor goederen dan voor diensten

  Er worden meer goederen dan diensten uitgevoerd. De uitvoerratio voor goederen lag in 2019 dan ook ruim hoger (76%) dan de uitvoerratio voor diensten (22%).

  De uitvoerratio voor goederen schommelt sterker over de jaren dan de uitvoerratio voor diensten. Dat komt omdat de uitvoer van goederen conjunctuurgevoeliger is dan de uitvoer van diensten.

 • Vlaamse uitvoerratio hoger dan EU-gemiddelde

  Doordat het Vlaamse Gewest belangrijke poorten naar het buitenland heeft (havens en zeehavens) was de Vlaamse uitvoerratio in 2019 hoger dan de uitvoerratio van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (64%) of het Waalse Gewest (56%). Maar de uitvoerratio liep in het Vlaamse Gewest terug tussen 2017 en 2019, dat was niet zo in de beide andere gewesten. De Vlaamse uitvoerratio is hoog in vergelijking met de landen van de Europese Unie (EU). De gemiddelde uitvoerratio in de EU27-landen lag in 2019 op 49%. Alleen Luxemburg, Malta en Ierland noteren een hogere waarde dan het Vlaamse Gewest. Er zijn 2 redenen voor de relatief hoge score van het Vlaamse Gewest. Ten eerste is de Vlaamse economie sterk op het buitenland gericht, onder meer door de centrale ligging te midden van grotere, welvarende economieën in West-Europa. Ten tweede is de uitvoerratio hoog omdat Vlaanderen geografisch een klein gebied is. Een handelstransactie over een zekere afstand gebeurt dan al snel met het buitenland. Grotere landen hebben door hun omvang meer kans op transacties binnen de landsgrenzen.

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Verdeling van de Belgische in- en uitvoer
Macro-economische databank van de Europese Commissie: Ameco

Definities

Uitvoerratio: de totale uitvoer van goederen en diensten in % van het bruto binnenlands product (bbp). Er kan daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen goederen en diensten.
Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd op 1 jaar tijd.

Publicatiedatum

1 april 2021

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies