Uitvoerratio

 • Uitvoerratio op 100% van Vlaamse bbp

  De uitvoer van goederen en diensten was in 2016 goed voor 100,2% van het bruto binnenlands product (bbp) in het Vlaamse Gewest.

  Op lange termijn is er sprake van een toename van de uitvoerratio. In 1995 lag de uitvoerratio op 73,7%. De indicator is gevoelig voor de economische conjunctuur: er was een stagnatie of daling in 1998 (Aziatische crisis), 2003 (dot.com crisis), 2009 (financieel-economische crisis) en 2015 (euro- en schuldencrisis). In de andere jaren steeg de indicator.

 • Diensten worden belangrijker in uitvoer

  De uitvoerratio voor goederen is hoger (76,7%) dan de uitvoerratio voor diensten (23,6%). Maar de diensten nemen aan belang toe. Tussen 1995 en 2005 maakten de diensten minder dan één vijfde van de totale uitvoer uit. Hun belang nam toe vanaf 2008. In 2015 waren diensten goed voor één vierde van de totale uitvoer. Dit zakte iets in 2016 (23,5%).

  De uitvoerratio voor goederen schommelt sterker over de jaren dan de uitvoerratio voor diensten. Dat komt omdat de uitvoer van diensten veel minder conjunctuurgevoelig is dan de uitvoer van goederen.

 • Vlaamse uitvoerratio hoog in vergelijking met EU-landen

  Doordat Vlaanderen belangrijke poorten heeft (havens en zeehavens) ligt de uitvoerratio er hoger dan in de andere Belgische gewesten. In het Brusselse Gewest ligt de uitvoerratio op 56% van het bbp. In het Waalse Gewest is dat 60%.

  De Vlaamse uitvoerratio is ook Europees gezien hoog. De uitvoerratio in de EU28 komt op 44%. Enkel Luxemburg, Malta en Ierland scoren hoger dan Vlaanderen. Er zijn twee redenen voor de relatief hoge score van het Vlaamse Gewest. Ten eerste is de Vlaamse economie sterk op het buitenland gericht, onder meer door de centrale ligging te midden van grotere, welvarende economieën in West-Europa. Ten tweede is de uitvoerratio hoog omdat Vlaanderen geografisch een klein gebied is. Een handelstransactie over een zekere afstand gebeurt dan al snel met het buitenland. Grotere landen hebben door hun omvang meer kans op transacties binnen de landsgrenzen.

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Verdeling van de Belgische in- en uitvoer
Macro-economische databank van de Europese Commissie: Ameco

Definities

Uitvoerratio: de totale uitvoer van goederen en diensten in % van het bruto binnenlands product (bbp). Er kan daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen goederen en diensten.
Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd op één jaar tijd.

Publicatiedatum

18 juni 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies