VDAB-werkzoekenden

 • 10% werkzoekenden zonder werk minder in 2021 dan in 2020

  Het Vlaamse Gewest telde in 2021 gemiddeld 193.150 werkzoekenden zonder werk (WZW). Dat zijn er 9,7% minder dan in 2020.

  Het aantal werkzoekenden zonder werk zakte in 2021 voor het eerst in de periode 2007-2021 onder de grens van 200.000. In 2014 lag dat aantal met iets meer dan 251.000 WZW het hoogst.

  Tussen 2015 en 2019 daalde het aantal WZW, waardoor in 2019 het lage niveau van 2008 bijna werd geëvenaard. Door de COVID-19-crisis was er in 2020 echter weer sprake van een stijging, gevolgd door opnieuw een daling in 2021.

 • Bijna 45% van werkzoekenden minder dan 1 jaar werkzoekend

  Bijna 45% van de Vlaamse werkzoekenden zonder werk was in 2021 minder dan 1 jaar op zoek naar een job. Daarnaast was 20% langdurig werkzoekend (tussen 1 en 2 jaar) en bijna 36% zeer langdurig werkzoekend (meer dan 2 jaar).

 • Sinds 2009 meer mannen dan vrouwen werkzoekend zonder werk

  In 2021 waren er meer mannelijke (53%) dan vrouwelijke (47%) werkzoekenden zonder werk. Dat is al zo sinds 2009. Tot en met 2008 lag het aantal vrouwen bij de WZW hoger dan het aantal mannen. Het aandeel mannen en vrouwen bij de WZW blijft de jongste jaren min of meer stabiel.

 • Aandeel oudere werkzoekenden zonder werk sterk toegenomen

  Nagenoeg 72% van de werkzoekenden zonder werk was in 2021 tussen 25 en 59 jaar en 15% was jonger dan 25 jaar. Bijna 13% was 60 jaar en ouder. Het aandeel van de oudste leeftijdsgroep is tegenover 2009 duidelijk toegenomen door de langere beschikbaarheid van werkzoekenden op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing en wijzigingen in de regelgeving.

  Naar scholing maakten in 2021 de laaggeschoolden de grootste groep (44%) uit van de werkzoekenden zonder werk. Goed 36% van de werkzoekenden zonder werk was middengeschoold en ongeveer 20% hooggeschoold. Tussen 2009 en 2020 is het aandeel laaggeschoolde WZW gedaald en het aandeel hooggeschoolde WZW toegenomen.

  Opgedeeld naar origine was in 2021 31% van de werkzoekenden zonder werk afkomstig van buiten de Europese Unie (EU), de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en het Verenigd Koninkrijk (VK). In 2009 was dat 22%.

  Bijna 20% werkzoekenden zonder werk had in 2021 een arbeidsbeperking, tegenover 15% in 2009.

 • Grootsteden en sommige centrumsteden kennen hoogste werkzoekendengraad

  Er zijn grote verschillen tussen de Vlaamse gemeenten op vlak van de VDAB-werkzoekendengraad. Het gaat om het aandeel werkzoekenden zonder werk in de beroepsbevolking van 18 tot 65 jaar.
  Algemeen genomen lag de VDAB-werkzoekendengraad in 2021 in het Vlaamse Gewest op 6,2%. In Lo-Reninge (2,7%) en Horebeke (2,6%) lag dat percentage het laagst, in Antwerpen (13,1%), Oostende (11,1%) en Turnhout (10,9%) het hoogst.

Bronnen

VDAB: Arvastat

Definities

Beroepsbevolking: som van de werkenden en de werkzoekenden zonder werk tussen 18 en 65 jaar oud.  
Werkzoekenden zonder werkpersonen zonder job die zich bij de VDAB als werkzoekende hebben ingeschreven. De VDAB toont op de website Arvastat standaard het totaal aantal werkzoekenden zonder werk die bij hen zijn ingeschreven (ongeacht woonplaats). Op de website van Statistiek Vlaanderen beperken we ons tot de werkzoekenden met een verblijfplaats in het Vlaamse Gewest.
Origine: de opdeling van de werkzoekenden zonder werk naar origine is gebaseerd op de huidige en vorige nationaliteit (voor een eventuele nationaliteitswijziging) van de persoon.

Publicatiedatum

6 januari 2022

Volgende update

januari 2023

Meer cijfers

Contact

Vorige versies