Veestapel

 • 1,3 miljoen runderen in Vlaams Gewest

  Het Vlaamse Gewest telde in 2020 1,27 miljoen runderen. De rundveestapel vertoont sinds de jaren 1990 een dalende trend, maar nam tussen 2014 en 2017 opnieuw toe. In de meest recente jaren is er weer sprake van een afname.

  Over de hele periode 2005-2020 is de melkveestapel met 13% gegroeid, terwijl de zoogkoeienstapel met 27% is gekrompen.

 • 5,8 miljoen varkens

  In 2020 waren er in het Vlaamse Gewest 5,83 miljoen varkens. Sinds 2005 schommelt het totaal aantal varkens rond 6 miljoen. Het aantal zeugen daalt al geruime tijd en lag in 2020 33% lager dan in 2005.

 • 45,6 miljoen stuks pluimvee

  Het Vlaamse Gewest telde in 2020 45,59 miljoen stuks pluimvee. Bij pluimvee is in de meeste recente jaren wel een sterke groei merkbaar, vooral bij vleeskippen. Tussen 2005 en 2020 kende het aantal vleeskippen een groei van 75%.

 • Veedichtheid runderen hoogst in West-Vlaanderen en Noorderkempen

  Het hoogste aantal runderen per hectare is te vinden in West-Vlaanderen en de Noorderkempen. Ook in het Meetjesland, het Waasland, het Pajottenland en Noord-Limburg ligt de veedichtheid runderen relatief hoog.

 • Veedichtheid varkens hoogst in West-Vlaanderen

  West-Vlaanderen kent het hoogste aantal varkens per hectare. Ook in het Meetjesland, het Waasland, de Noorderkempen en Noord-Limburg ligt de veedichtheid varkens eerder hoog.

 • Veedichtheid pluimvee hoogst in West-Vlaanderen en Noorderkempen

  Het hoogste aantal stuks pluimvee per hectare is te vinden in West-Vlaanderen en de Noorderkempen. Ook in het Meetjesland, het Waasland en Noord-Limburg ligt de veedichtheid pluimvee eerder hoog.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij:

Statbel: Land- en tuinbouwbedrijven

Publicatiedatum

7 oktober 2021

Volgende update

oktober 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies