Veestapel

 • 1,3 miljoen runderen in Vlaanderen in 2017

  Vlaanderen telde in 2017 1,3 miljoen runderen. De rundveestapel vertoont sinds de jaren 1990 een dalende trend, maar nam na 2014 opnieuw toe. In 2017 kwam een einde aan deze korte toename: op 1 jaar tijd daalde de zoogkoeienstapel met 9%. 
  Over de hele periode 2005-2017 is de melkveestapel met 6% gegroeid, de zoogkoeienstapel kromp met 15%. De groei van de melkveestapel lijkt de laatste jaren wel gestopt.

 • 5,7 miljoen varkens

  In 2017 waren er in Vlaanderen 5,7 miljoen varkens. Sinds 2005 schommelt het totaal aantal varkens rond 6 miljoen, met een dalende trend sinds 2013. Het aantal zeugen daalt al geruime tijd en ligt inmiddels 29% lager dan in 2005.

 • 34,2 miljoen stuks pluimvee

  Vlaanderen telde in 2017 34,2 miljoen stuks pluimvee. Bij pluimvee is in de meeste recente jaren wel een sterke groei merkbaar, vooral bij vleeskippen. De groei nam in 2017 enigszins af, onder meer onder invloed van de Fipronil crisis.

 • Veedichtheid runderen hoogst in West-Vlaanderen

  Het hoogste aantal runderen per hectare is te vinden in West-Vlaanderen. Ook in het Meetjesland, het Waasland, het Pajottenland, de Noorderkempen en Noord-Limburg ligt de veedichtheid runderen eerder hoog.

 • Veedichtheid varkens hoogst in West-Vlaanderen

  West-Vlaanderen kent het hoogste aantal varkens per hectare. Ook in het Meetjesland, het Waasland, de Noorderkempen en Noord-Limburg ligt de veedichtheid varkens eerder hoog.

 • Veedichtheid pluimvee hoogst in West-Vlaanderen en de Noorderkempen

  Het hoogste aantal stuks pluimvee per hectare is te vinden in West-Vlaanderen en de Noorderkempen. Ook in het Meetjesland, het Waasland en Noord-Limburg ligt de veedichtheid pluimvee eerder hoog.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies