Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag

 • Ruim drie kwart voelt zich zelden of nooit onveilig in zijn buurt

  In het voorjaar van 2021 gaf 35% van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest aan dat ze zich nooit onveilig voelen in de buurt waarin ze wonen, 43% voelde zich zelden onveilig. Tegelijk voelde ruim een vijfde zich soms, vaak of altijd onveilig.

  Of men al dan niet bepaalde plekken mijdt zegt ook iets over de mate waarin men zich veilig voelt in zijn of haar gemeente. In 2021 gaf 46% aan nooit bepaalde plekken in zijn of haar gemeente te mijden omwille van onveiligheid, 32% doet dat zelden. Daartegenover staat dat iets meer dan een vijfde soms tot altijd bepaalde plekken mijdt.

  Vergelijkbare cijfers voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar. 

 • Mannen, jongere leeftijdsgroepen en hogergeschoolden voelen zich veiliger

  Mannen voelen zich veiliger dan vrouwen. Zo geeft 82% van de mannen aan zich zelden of nooit onveilig te voelen in zijn buurt, bij vrouwen is dat 74%. Verder geeft 83% van de mannen aan zelden of nooit bepaalde plekken te vermijden, bij vrouwen ligt dat aandeel op 72%.

  Personen jonger dan 50 jaar voelen zich veiliger dan 50-plussers. Bij de groepen tot 50 jaar geeft 81% aan zich nooit of zelden onveilig te voelen, terwijl 80% aangeeft nooit of zelfden sommige plekken te vermijden. Het minst veilig voelen zich de 65-plussers. Binnen deze leeftijdsgroep geeft telkens 73% aan zich nooit of zelden onveilig te voelen in de buurt of bepaalde plaatsen te vermijden.

  Naar huishoudpositie blijken diegenen die samenwonen met een partner en kinderen zich veiliger voelen dan diegenen die zonder partner maar met kinderen samenwonen.

  Hoe hoger geschoold, hoe hoger het aandeel dat zich zelden of nooit onveilig voelt of bepaalde plekken vermijdt.  Het aandeel dat zich zelden tot nooit onveilig voelt stijgt van 72% van de laaggeschoolden tot 83% bij de hoogeschoolden. Wat het mijden van bepaalde plaatsen betreft, is er een gelijkaardige stijging van 73% tot 81%. 

 • In grootsteden voelen inwoners zich minder veilig

  De inwoners van grootsteden voelen zich vaker onveilig. Het aandeel dat zich nooit of zelden onveilig voelt, ligt er lager dan in de andere gemeenten. In de grootsteden geeft 72% aan zich nooit of zelden onveilig te voelen in zijn of haar buurt, terwijl 67% zelden of nooit bepaalde plaatsen mijdt. Die aandelen liggen het hoogst bij de inwoners van het platteland. 84% van de inwoners van het platteland geeft aan zich zelden of nooit onveilig te voelen, terwijl 87% nooit of zelfden bepaalde plaatsen mijdt.

  De verschillen tussen de provincies zijn minder uitgesproken. Wel zien we een hoger veiligheidsgevoel bij de inwoners van West-Vlaanderen.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SV-bevraging

Publicatiedatum

19 mei 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies