Verharding

  • 16% van totale oppervlakte in Vlaanderen verhard

    Op basis van gegevens van 2015 wordt geschat dat 16% van de totale oppervlakte in Vlaanderen afgedekt of verhard is. Deze afdekking bestaat vooral uit gebouwen, wegen en parkeerterreinen. In 2012 ging het om een schatting van 15,9% van de oppervlakte. Het verschil in verhardingsgraad tussen 2012 en 2015 is kleiner dan de betrouwbaarheidsintervallen van beide metingen (+/- 1,2 procentpunt), waaruit kan afgeleid worden dat er in deze periode geen sprake is van een betekenisvolle toe- of afname van de verharding in Vlaanderen.

    Door de afdichting van bodems of het plaatsen van verhardingen die de bodem tot op zekere hoogte ondoordringbaar maken, kunnen de functies van de bodem niet of onvoldoende vervuld worden. De bodem is bijvoorbeeld niet in staat om water op te nemen (reductie van de infiltratiecapaciteit). Dat kan overstromingen veroorzaken op aanpalende percelen, omdat het water bij reductie van de infiltratiecapaciteit versneld wordt afgevoerd. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld.

  • Verhardingsgraad hoogst in en rond grootsteden

    De verhardingsgraad is het hoogst in de gemeenten in de Brusselse en Antwerpse rand en in Antwerpen en Gent. Maar ook gemeenten zoals Kuurne, Oostende en Izegem vertonen een verhardingsgraad van meer dan 30%.

Bronnen

Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV): Bodembedekkingskaart Vlaanderen 2015

Publicatiedatum

4 april 2019

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies