Verkeersongevallen

 • Lichte toename van aantal verkeersongevallen

  In 2018 werden iets minder dan 24.000 verkeersongevallen met doden of gewonden geregistreerd in het Vlaamse Gewest. Na een jarenlange daling nam het aantal ongevallen tussen 2017 en 2018 opnieuw iets toe.

 • Meerderheid van ongevallen op gemeente- of gewestwegen

  Het merendeel van de ongevallen gebeurt op gemeente- of gewestwegen (92%). Slechts 8% van alle ongevallen gebeurt op autosnelwegen. Het lage aandeel van de autosnelwegen is opvallend, aangezien deze wegen goed zijn voor 40% van alle gereden kilometers.

 • Meer ongevallen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  6 op de 10 van alle ongevallen met doden of gewonden in België vonden in 2017 plaats in het Vlaamse Gewest. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is goed voor 1 op de 10 ongevallen in België. In het Waalse Gewest gebeuren 3 op de 10 ongevallen.

 • Meer ongevallen dan gemiddeld in Oost- en West-Vlaanderen

  het gemiddeld aantal ongevallen per 1.000 inwoners ligt voor het hele Vlaamse Gewest op 3,6. In Oost-Vlaanderen zitten veel gemeenten boven dit Vlaamse gemiddelde, vooral op de as tussen Gent en Antwerpen. Ook in West-Vlaanderen zitten veel gemeenten boven het Vlaams gemiddelde. Vlaams-Brabant kent dan weer veel gemeenten die onder het gemiddelde blijven. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Mobiliteit
Statbel: Verkeersongevallen

Publicatiedatum

13 augustus 2019

Volgende update

augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies