Verkeersslachtoffers

 • 254 dodelijke verkeersslachtoffers in 2020

  In 2020 vielen er 254 doden bij verkeersongevallen in het Vlaamse Gewest. Dat is een daling met 19% in vergelijking met 2019. De daling van het aantal verplaatsingen  sinds maart 2020 ten gevolg van de maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie speelt hierbij een belangrijke rol. In vergelijking met 2005 is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gehalveerd.

  Daarnaast waren er in 2020 2.048 zwaargewonde verkeersslachtoffers op de Vlaamse wegen. In 2005 waren er dat nog 3.912. Het aantal lichtgewonden daalde tussen 2005 en 2020 van 36.116 naar 20.474.

 • 4 op 10 dodelijke verkeersslachtoffers zijn voetganger of fietser

  In 2020 zat 33% van de dodelijke verkeersslachtoffers in een personenwagen. Fietsers maakten 30% uit van de doden in het verkeer. 13% van de dodelijke verkeersslachtoffers zat op een motor en 11% was voetganger.

  In vergelijking met 2005 waren er in 2020 veel minder doden in personenwagens. Bij de andere types van weggebruikers is de afname minder groot tussen 2005 en 2020. Enkel bij de fietsers is er sprake van een toename van het aantal verkeersdoden tussen 2005 en 2020. Het aandeel van de kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers) in het totaal aantal dodelijke verkeersslachtoffers bedroeg in 2020 41%. In 2005 ging het om 19%.

 • Aantal verkeersdoden bij twintigers niet langer hoger dan bij andere groepen

  In 2020 bleven de verschillen in het aantal verkeersdoden naar leeftijd relatief beperkt. Dat is een groot verschil met de situatie in 2005. Toen lag het aantal verkeersdoden bij twintigers nog duidelijk hoger dan bij de andere leeftijdsgroepen.

 • Meer verkeersslachtoffers in West-Vlaanderen, minder in Vlaams-Brabant

  Met 2.302 doden en zwaargewonden in het Vlaamse Gewest in 2020 lag het gemiddeld aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers in dat jaar op 0,35 per 1.000 inwoners. In West-Vlaanderen zaten veel gemeenten boven dat Vlaamse gemiddelde. Vlaams-Brabant kende veel gemeenten die onder het Vlaamse gemiddelde blijven.

  Het gaat om cijfers op basis van 1 kalenderjaar. Als er in dat jaar in een bepaalde gemeente een zwaar ongeval is gebeurd met meerdere slachtoffers, komt die gemeente al snel boven het Vlaamse gemiddelde uit. Dat is zeker het geval voor gemeenten met een klein aantal inwoners.

 • Vlaams Gewest onder EU-gemiddelde

  Het gemiddeld aantal dodelijke verkeerslachtoffers in de landen van de Europese Unie (EU) lag in 2018 op 52 doden per miljoen inwoners. Met 47 doden per miljoen inwoners zat het Vlaamse Gewest daar net onder. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag dat cijfer veel lager, in het Waalse Gewest veel hoger.

Bronnen

Publicatiedatum

30 juni 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies