Verkochte woningen

 • Bijna 81.000 woningen verkocht in 2018

  In 2018 werden iets minder dan 81.000 woningen verkocht. Dit is het hoogste aantal sinds 2010. Sinds 2016 ligt de verkoop duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor. In de eerste helft van dit decennium werden telkens minder dan 70.000 woningen per jaar verkocht. Vanaf 2016 gaat het om bijna of iets meer dan 80.000 woningen per jaar. 2014 wijkt af van deze trend met een verkoop van iets meer dan 77.000 woningen.

  Iets minder dan de helft van de in 2018 verkochte woningen zijn gesloten en halfopen bebouwingen. 28% van de verkochte woningen zijn appartementen. Het aandeel van huizen in open bebouwing in de vastgoedmarkt ligt rond de 23%. In vergelijking met 2010 is het aandeel van de gesloten en halfopen bebouwingen iets gedaald, dat van de appartementen is toegenomen. Het aandeel van de open bebouwingen in het totaal aantal verkochte woningen is min of meer stabiel gebleven.

 • Relatief meer verkopen rond Antwerpen en aan de kust

  Vooral rond Antwerpen, aan de kust en in sommige gemeenten grenzend aan Wallonië, wisselde in 2018 een groot aandeel van de woningen van eigenaar. De laagste verkoopsaandelen werden genoteerd in gemeenten ten oosten van de Vlaamse ruit en in het noord-oosten van Limburg.

 • Aandeel appartementen in verkochte woningen verschilt sterk tussen 3 gewesten

  62% van het totaal aantal in 2018 in België verkochte woningen werden verkocht in het Vlaamse Gewest tegenover 29% in Wallonië en bijna 9% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

  De aard van de verkochte woningen verschilt tussen de gewesten. In het Vlaamse Gewest waren in 2018 appartementen goed voor 28% van de verkopen. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ligt het aandeel appartementen op 79% van de verkopen, in het Waalse Gewest op 15%.

Bronnen

Statbel: Vastgoedcijfers

Publicatiedatum

22 mei 2019

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies