Verkochte woningen

 • Ruim 75.000 woningen verkocht in 2020

  In 2020 werden iets meer dan 75.000 woningen verkocht in het Vlaamse Gewest. Na een stijging van 22% in 2019, daalde het aantal verkopen met 24% in 2020. Sinds 2016 ligt de verkoop duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor. Tussen 2010 en 2015 werden telkens minder dan 70.000 woningen per jaar verkocht. Enkel 2014 wijkt af van deze algemene trend met een verkoop van iets meer dan 77.000 woningen.

  Iets minder dan de helft van de in 2020 verkochte woningen waren gesloten en halfopen bebouwingen. 31% van de verkochte woningen waren appartementen. Het aandeel van huizen in open bebouwing in de vastgoedmarkt lag op ongeveer 23%. In vergelijking met 2010 is het aandeel van de gesloten en halfopen bebouwingen in 2020 iets gedaald, dat van de appartementen is toegenomen. Het aandeel van de open bebouwingen in het totaal aantal verkochte woningen is min of meer stabiel gebleven.

 • Relatief meer verkopen rond Antwerpen en aan de kust

  Vooral rond Antwerpen, aan de kust en in sommige gemeenten grenzend aan Wallonië wisselde in 2020 een groot aandeel van de woningen van eigenaar. In Antwerpen ging het om iets meer dan 7.300 woningen of 2,7% van de woningvoorraad. 

 • Aandeel appartementen in verkochte woningen verschilt sterk tussen 3 gewesten

  De aard van de verkochte woningen verschilt tussen de gewesten. In het Vlaamse Gewest waren in 2020 appartementen goed voor 31% van de verkopen. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag dat aandeel op 80% van de verkopen, in het Waalse Gewest op 15%.

  62% van het totaal aantal in 2020 in België verkochte woningen werden verkocht in het Vlaamse Gewest, 30% in Wallonië en ruim 8% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Bronnen

Statbel: Vastgoedcijfers

Publicatiedatum

19 mei 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies