Verloren gezonde levensjaren door fijn stof

 • Vlaming leeft gemiddeld 14 maanden minder lang gezond door fijn stof

  In 2017 gingen in het Vlaamse Gewest door de impact van fijn stof potentieel 144 gezonde levensjaren verloren per 10.000 inwoners. Dat staat gelijk aan ongeveer 1,4 gezonde levensjaren per 100 inwoners. Vertaald naar de impact op de volledige levensduur van de Vlamingen (gemiddelde levensverwachting is 82,3 jaar), houdt dit in dat elke inwoner in Vlaanderen bij levenslange blootstelling aan de huidige verontreinigingsniveaus geconfronteerd wordt met 1,2 potentieel verloren gezonde levensjaren (DALY’s) . Dat betekent dat de gemiddelde Vlaming 14 maanden minder lang gezond blijft door blootstelling aan fijn stof.

  Het aantal verloren gezonde levensjaren (DALY’s) door blootstelling aan fijn stof per 10.000 inwoners daalde over de periode 2005-2017.

  Vooral de langetermijnblootstelling aan PM2,5 heeft een grote gezondheidsimpact: deze blootstelling verklaarde in 2017 84% van de totale gezondheidsimpact van fijn stof. Langetermijnblootstelling aan PM2,5 resulteert in vroegtijdige sterfte. De impact door langetermijnblootstelling aan PM10 maakte 15% uit in 2017. Kortetermijnblootstelling heeft een veel lagere impact. De impact door kortetermijnblootstelling aan PM10 en aan PM2,5 maken samen minder dan 1% van de totale gezondheidsimpact van fijn stof uit.

   

   

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Verloren gezonde levensjaren 

Definities

DALY: staat voor ‘Disability Adjusted Life Year’ of potentieel verloren gezond levensjaar. Het is een maat gebruikt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) om de ziektelast van een populatie wereldwijd te vergelijken. Verschillende effecten van fijn stof (en andere polluenten) drukt men uit in eenzelfde eenheid, waarbij men rekening houdt met de ernst van het effect.
PM10: fijn stof deeltjes kleiner dan 10 micrometer (µm).
PM2,5: fijn stof deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (µm).

Publicatiedatum

5 december 2019

Volgende update

december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies