Verplaatsingsgedrag: modale verdeling naar afstand

 • 1 op 4 Vlamingen gebruikt auto voor zeer korte verplaatsingen

  Voor de zeer korte verplaatsingen tot 1 kilometer gaat de Vlaming meestal te voet of gebruikt hij de fiets. In 2016 nam 1 op de 4 Vlamingen  de wagen voor dergelijke korte verplaatsingen. Dat blijkt uit de modale verdeling van de verplaatsingen volgens hoofdvervoerswijze .
  Van zodra de afstand toeneemt, wordt vaker de wagen genomen.  Bij meer dan 10 km is dat het geval bij 8 op de 10 Vlamingen.
  De trein haalt een hoger aandeel bij afstanden van 40 kilometer en meer (14%). 

 • Fiets wint terrein voor kortere afstanden

  Bij de korte verplaatsingen tot 1 kilometer wordt de fiets in de meest recente jaren iets vaker gebruikt dan in de jaren voordien. De auto wordt iets minder vaak gebruikt. Bij de andere vervoersmiddelen zijn er kleine schommelingen, die niet direct wijzen op een nieuwe trend.

 • Fiets wint terrein voor kortere afstanden

  Ook bij de korte verplaatsingen  van 1 tot 5 kilometer wordt de fiets in de meest recente jaren iets vaker gebruikt , en de auto iets minder vaak. Bij de andere vervoersmiddelen zijn er kleine schommelingen, die niet direct wijzen op een nieuwe trend.
  Bij de afstanden van meer dan 5 kilometer zijn ook enkele kleine schommelingen waar te nemen, al wijzen die niet op een nieuwe trend.

Bronnen

Definities

Modale verdeling: Verdeling van de verplaatsingen volgens keuze van het vervoersmiddel of modus. Het geeft het aandeel weer van elk vervoersmiddel.
Hoofdvervoerswijze: Met hoofdvervoermiddel wordt verwezen naar het vervoermiddel dat gebruikt wordt voor het grootste deel van de afstand tussen woonplaats en werk. Soms bestaan die verplaatsingen uit een combinatie van vervoermiddelen. Bijvoorbeeld eerst met de fiets naar het station, om dan daar de trein te nemen. Hier wordt dus gevraagd naar het vervoermiddel waarmee de langste afstand werd afgelegd

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies