Verplaatsingsgedrag: modale verdeling naar afstand

  • 1 op 4 zeer korte verplaatsingen gebeurt met auto

    Voor de zeer korte verplaatsingen tot 1 kilometer gaat men meestal te voet of gebruikt men de fiets. In 2019 gebeurden 52% van deze verplaatsingen te voet, 21% met de fiets. 26% van deze zeer korte verplaatsingen werd met de wagen afgelegd. Dat blijkt uit de modale verdeling van de verplaatsingen volgens hoofdvervoerswijze.

    Voor verplaatsingen over grotere afstanden wordt vaker de wagen genomen. Bij afstanden van meer dan 10 kilometer is dat het geval bij 8 op de 10 verplaatsingen. Ook het aandeel van het collectief vervoer neemt toe bij langere afstanden. Bij afstanden tot 40 kilometer gaat het dan vooral over de bus, tram of metro, bij verplaatsingen van 40 kilometer of meer over de trein.

Definities

Modale verdeling: verdeling van de verplaatsingen volgens keuze van het vervoersmiddel of modus. Het geeft het aandeel weer van elk vervoersmiddel in de verplaatsingen.
Hoofdvervoerswijze: met hoofdvervoermiddel wordt verwezen naar het vervoermiddel dat gebruikt wordt voor het grootste deel van de afstand tussen woonplaats en werk. Soms bestaan die verplaatsingen uit een combinatie van vervoermiddelen. Bijvoorbeeld eerst met de fiets naar het station, om dan daar de trein te nemen. Hier gaat het om het vervoermiddel waarmee de langste afstand werd afgelegd.

Publicatiedatum

27 november 2020

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies