Vertrouwen in Europese instellingen

  • Vertrouwen in Europees Parlement en Europese Commissie gedaald in 2020 

    In de zomer van 2020 gaf 56% van de bevolking van het Vlaamse Gewest aan vertrouwen te hebben in het Europees Parlement, 51% had vertrouwen in de Europese Commissie en 57% in de Europese Centrale Bank. Van de 3 bevraagde Europese instellingen genoot de Europese Centrale Bank en het Europees Parlement in 2020 dus meer vertrouwen dan de Europese Commissie.

    Terwijl er tussen 2005 en 2014 algemeen genomen sprake was van een daling van het vertrouwen in de 3 Europese instellingen, nam dat vertrouwen daarna weer toe tot in 2018. In 2020 lag het vertrouwen in het Europees Parlement en de Europese Commissie echter weer telkens lager dan in 2019. Zo was er een terugval van het vertrouwen in het Europees Parlement van 72% naar 56%. Bij de Europese Commissie ging het om een daling van 64% naar 51%. Het vertrouwen in de Europese Centrale Bank daarentegen steeg in 2020 opnieuw naar het niveau van 2018.   

  • Vertrouwen in EU-instellingen in Vlaams Gewest hoger dan in Waals Gewest en EU-gemiddelde

    In 2020 lag het vertrouwen in de Europese instellingen in het Vlaams Gewest hoger dan het in het Waalse Gewest. Dat is het geval bij zowel het Europees Parlement, de Europese Commissie als de Europese Centrale Bank.

    Het vertrouwen in de Europese instellingen ligt in Vlaanderen duidelijk hoger dan het EU-gemiddelde. Ook dat is het geval bij alle 3 de bevraagde instellingen. 

Bronnen

Europese Commissie: Eurobarometer
GESIS: Eurobarometer

Publicatiedatum

25 februari 2021

Volgende update

oktober 2021

Meer cijfers

Contact