Vertrouwen in Europese instellingen

  • Vertrouwen van Vlamingen in Europese instellingen groeit

    In 2019 gaf 70% van de bevolking van het Vlaamse Gewest aan vertrouwen te hebben in het Europees Parlement, 65% had vertrouwen in de Europese Commissie en 64% in de Europese Centrale Bank. Van de 3 bevraagde Europese instellingen genoot het Europees Parlement in 2019 dus het meeste vertrouwen bij de Vlamingen. Bij de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank ligt het vertrouwen iets lager.

    Terwijl er tussen 2005 en 2014 sprake was van een daling van het vertrouwen in de 3 Europese instellingen, nam dit vertrouwen vanaf 2015 weer toe. 

  • Vlamingen behoren tot Europese top op vlak van vertrouwen in EU-instellingen

    Er is een groot verschil in het vertrouwen in de Europese instellingen tussen de inwoners van het Vlaamse en Waalse Gewest. In Vlaanderen gaf in 2019 70% van de bevolking aan vertrouwen te hebben in het Europees Parlement, tegenover 56% bij de inwoners van het Waalse Gewest. Ook het vertrouwen in de Europese Commissie lag merkelijk hoger in Vlaanderen (65%) dan in Wallonië (53%). Dit hogere vertrouwen komt ook terug bij de Europese Centrale Bank: daar lag het vertrouwen in 2019 op 64% in het Vlaamse Gewest tegenover 41% in het Waalse Gewest.

    Vlaanderen haalt wat betreft het vertrouwen in de Europese instellingen gelijkaardige scores als de EU-landen met de hoogste percentages. Dat is het geval bij alle 3 de bevraagde instellingen.

Bronnen

Europese Commissie: Eurobarometer
GESIS: Eurobarometer

Publicatiedatum

19 november 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies