Vertrouwen in instellingen

 • Vlamingen hebben meeste vertrouwen in onderwijs en politie

  Gevraagd naar het vertrouwen in 24 verschillende instellingen binnen en buiten de overheid, gaf de Vlaming in 2018 aan het meeste vertrouwen te hebben in het onderwijs en de politie. Respectievelijk 7 en bijna 6 op de 10 Vlamingen hebben (heel) veel vertrouwen in deze instellingen. Het zijn de enige instellingen die het vertrouwen genieten van een meerderheid van de Vlamingen.

  Als we kijken naar de instellingen waarin men het minste vertrouwen heeft, zien we dat meer dan de helft van de Vlamingen (heel) weinig vertrouwen heeft in de kerk. 

  Opvallend is nog dat over het algemeen de gemeentelijke instellingen beter scoren dan de Vlaamse instellingen. Die doen het op hun beurt beter dan de federale en Europese instellingen. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen, zoals de score van de Belgische eerste minister en de minder goede score van de Vlaamse politieke partijen.

 • Vertrouwen in politie, leger en federale instellingen neemt toe, vertrouwen in Vlaamse instellingen neemt af

  Voor 19 instellingen kunnen we ook een vergelijking maken met gegevens uit 2008. Vooral de toename van het vertrouwen in de politie en het leger is opvallend. Ook de koning, de federale administratie, de federale regering en het federaal parlement genieten in 2018 meer vertrouwen dan in 2008, net als het gerecht.

  Aan de andere kant verliezen ook instellingen vertrouwen: het onderwijs, de gemeentelijke administratie, de vakbonden en de kerk boeten in aan vertrouwen. In 2018 geven ook minder Vlamingen aan vertrouwen te hebben in de Vlaamse administratie en de Vlaamse regering dan in 2008.

 • Meer vertrouwen in instellingen bij hogergeschoolden

  Op basis van de data van 2018, stellen we geen grote verschillen vast in het vertrouwen naar geslacht en leeftijd. Mannen en jongeren hebben doorgaans iets meer vertrouwen, maar deze verschillen blijven beperkt.

  Naar opleidingsniveau zien we wel duidelijke verschillen in het aandeel Vlamingen met (heel) veel vertrouwen in de verschillende instellingen. De globale trend is dat het vertrouwen toeneemt naarmate men hoger geschoold is. Uitzonderingen op deze algemene vaststelling is het hogere vertrouwen in de kerk en de koning bij laaggeschoolden.  

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

12 februari 2019

Volgende update

januari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies