Vertrouwen in media

 • Radio en televisie genieten meeste vertrouwen

  De Vlaming beschouwt de berichtgeving via de radio en de televisie als de meest betrouwbare. Iets minder dan de helft van de Vlamingen van 18 tot 85 jaar heeft (zeer) veel vertrouwen in de berichtgeving door de radio en de televisie. Een derde heeft (zeer) veel vertrouwen in de berichtgeving in de kranten. Het vertrouwen in de berichtgeving op internet ligt het laagst: een vijfde van de Vlamingen vindt de berichtgeving op het internet betrouwbaar.

  Het vertrouwen in de mediaberichtgeving is tijdens de meest recente jaren voor alle media gedaald. Die daling is het grootst bij het internet.

 • Mannen en hoogopgeleiden hebben meer vertrouwen

  Mannen hebben telkens iets meer vertrouwen in de berichtgeving van de verschillende media dan vrouwen.

  Naar leeftijd blijken ouderen iets meer vertrouwen te hebben in de berichtgeving op TV en op het internet, jongeren iets meer in de berichtgeving in de kranten.

  Hooggeschoolden hebben veelal meer vertrouwen in de berichtgeving in de media dan laaggeschoolden. Enkel bij de TV-berichtgeving is dat niet het geval.

 • Verschillen in vertrouwen in media naar woonplaats beperkt

  De verschillen naar woonplaats op vlak van vertrouwen in de berichtgeving door de media blijven beperkt. Het vertrouwen ligt telkens net iets hoger in de centrumsteden dan in de andere gebieden.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-Survey

Publicatiedatum

26 februari 2019

Volgende update

januari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies