Vervangingsinkomens sociale zekerheid

 • Bijna 1,8 miljoen Vlamingen met vervangingsinkomen

  Begin 2017 ontvingen bijna 1,8 miljoen Vlamingen een vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid. Het gaat om de som van het aantal personen met een pensioenuitkering, een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

  De grootste groep hiervan zijn personen met een pensioenuitkering. Begin 2017 ging het om iets meer dan 1,3 miljoen personen. Dat aantal neemt jaar na jaar toe. Daarnaast ontvingen begin 2017 ruim 129.000 Vlamingen een werkloosheidsuitkering. Dat aantal is tussen 2014 en 2017 gedaald. Ten slotte waren er begin 2017 ook 321.000 personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Ook dat aantal nam gestaag toe tussen 2009 en 2017.

 • 14% van personen met pensioenuitkering jonger dan 65 jaar

  Bij de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid waren vrouwen in 2017 in de meerderheid. Dat is ook zo bij de personen met een pensioenuitkering. Bij de werklozen met een uitkering waren er iets meer mannen dan vrouwen.

  Personen die een pensioenuitkering ontvangen, zijn  uiteraard vooral ouderen. Toch is 14% van deze groep jonger dan 65 jaar. Bij de werklozen is bijna 4 op de 10 tussen 50 en 64 jaar. De 18- tot 34-jarigen en de 35- tot 49-jarigen zijn elk goed voor ongeveer 3 op de 10 van de werklozen. Bij de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid gaat het vooral om ouderen: meer dan de helft is ouder dan 50 jaar.

  Opgedeeld naar huishoudtype gaat het bij de personen met een pensioen vooral om partners zonder kinderen en om alleenstaanden. Bij de werklozen vormen de partners met kinderen de grootste groep. Dat is ook het geval bij de personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 • Hoger aandeel met vervangingsinkomen in kustgemeenten

  Het aandeel personen met een vervangingsinkomen van de sociale zekerheid in de totale bevolking lag in 2017 het hoogst in de kustgemeenten. In Koksijde ging het om 44%. Ook in Middelkerke, Nieuwpoort, Blankenberge en De Panne lag dat aandeel telkens boven 40%. Dat hangt ten dele samen met de oudere leeftijdsstructuur van de bevolking in deze gemeenten en dus het hoger aandeel personen met een pensioenuitkering.

  Kraainem (19%) is de enige Vlaamse gemeente waar het aandeel personen met een vervangingsinkomen in 2017 onder 20% lag.

 • Aandeel met vervangingsinkomen in Vlaams Gewest hoger dan in Brussels Gewest, lager dan in Waals Gewest

  Begin 2017 ontving iets meer dan 27% van de bevolking in het Vlaamse Gewest een vervangingsinkomen van de sociale zekerheid. In het Waalse Gewest ging het om bijna 29% van de bevolking, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om ruim 21%. Het aandeel in België als geheel lag op ongeveer hetzelfde niveau als dat in Vlaanderen.

  Het aandeel met een pensioenuitkering lag in 2017 het hoogst in het Vlaamse Gewest, het aandeel met een werkloosheidsuitkering het laagst. Bij het aandeel personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid neemt Vlaanderen een positie in tussen de andere gewesten.

Bronnen

Publicatiedatum

18 juni 2019

Volgende update

juni 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies