Verwarmingswijze woning

 • 7 op 10 gezinnen verwarmen met aardgas

  7 op de 10 Vlaamse gezinnen verwarmen in 2017 hoofdzakelijk met aardgas. Bijna 2 op de 10 woningen worden verwarmd met stookolie. In minder dan 1 op de 10 woningen vormen elektriciteit of hout de hoofdverwarming.
  Deze cijfers blijven stabiel tegenover 2013. 
  Van de aardgasgebruikers met een individuele installatie voor centrale verwarming (CV) bezit drie vierde een condensatieketel. Bij de stookoliegebruikers met een individuele CV-installatie is dat minder dan de helft, 4 op de 10 hebben een condensatieketel. 

 • 1 op 3 open bebouwingen wordt verwarmd met stookolie

  Bij de 4 verschillende types bebouwing is aardgas telkens de meest voorkomende verwarmingswijze. Het aandeel dat verwarmd wordt met aardgas loopt wel uiteen van 49% bij open bebouwingen tot 83% bij gesloten bebouwingen. 
  Een derde van de open bebouwingen wordt verwarmd met stookolie. Bij half-open (18%), gesloten bebouwingen (7%) en appartementen (5%) ligt dit aandeel lager.

Bronnen

Vlaams Energie Agentschap (VEA): Energiebewustzijn en gedrag 2017 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

20 december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies