Vitaliteit

 • 1 op de 5 Vlamingen optimaal vitaal

  In 2013 kon 19% van de Vlamingen van 15 jaar en ouder optimaal vitaal worden genoemd. Het gaat om het aandeel personen met een optimale energie en vitaliteit. Tussen 2004 en 2013 is dit percentage gedaald.

 • Optimale vitaliteit lager rond de leeftijd van 30 jaar

  In het Vlaamse Gewest voelden in 2013 meer mannen dan vrouwen zich optimaal vitaal. 

  De optimale vitaliteit nam niet systematisch af met de leeftijd. Rond de leeftijd van 30 jaar voelde men zich minder optimaal vitaal. Op de leeftijd van 55 tot 74 jaar voelde men zich het meest optimaal vitaal. 

  Er waren geen verschillen naargelang het opleidingsniveau. 

 • Geen verschillen in optimale vitaliteit naar woongebied

  Het percentage optimaal vitale personen was in 2013 gelijkaardig in de stedelijke, halfstedelijke en landelijke gebieden van Vlaanderen. De gemeten verschillen zijn niet betekenisvol.

 • Aandeel optimaal vitaal in Vlaams Gewest bijna dubbel zo hoog als in andere gewesten

  Bijna dubbel zoveel Vlamingen als Walen en Brusselaars ervaarden in 2013 een optimale vitaliteit. 

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies