Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en survey Samenleven in Diversiteit

  • 8 mei 2018

Op dinsdag 8 mei werden in Mechelen de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en de resultaten van de survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) voorgesteld. Beide instrumenten zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en Statistiek Vlaanderen (SV) en dragen bij tot het beter begrijpen en kennen van de diversiteit die Vlaanderen kenmerkt.

De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 brengt administratieve en andere statistische gegevens samen over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, binnen een Belgisch en Europees kader. De SID-survey is een nieuwe grootschalige bevraging voor het eerst afgenomen in 2017 bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst in Vlaanderen, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de aspecten van het samenleven in diversiteit die in administratieve data en algemene bevolkingssurveys veelal onderbelicht blijven.

Download de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 (Pdf – 10,5 MB).

Download het rapport van de survey Samenleven in Diversiteit (Pdf – 3,7 MB).
Meer informatie en de gedetailleerde resultaten van de SID-survey kunnen geraadpleegd worden op de website Samenleven in diversiteit.

Download de brochure Samenleven in Diversiteit in Cijfers (Pdf – 1,2 MB) met de meest opvallende cijfers uit de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en de survey Samenleven in Diversiteit.

Meer info:

De survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor zijn een gezamenlijk project van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en Statistiek Vlaanderen (SV).

Mail: sid@vlaanderen.be
Website: samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be