Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van EAK-enquête)

 • Ruim 7% van Vlaamse 18- tot 24-jarigen heeft geen diploma secundair en volgt geen onderwijs of opleiding

  In 2018 was volgens de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) 7,3% van de Vlaamse 18- tot 24-jarigen een vroegtijdige schoolverlater. Het gaat om jongeren die geen diploma secundair onderwijs hebben behaald en die geen onderwijs of opleiding meer volgen. In 1999 lag het aandeel vroegtijdige schoolverlaters bij jongeren van 18 tot 24 jaar bijna dubbel zo hoog (13,6%).

 • Aandeel vroegtijdige schoolverlaters hoger bij mannen dan bij vrouwen

  Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters lag in 2018 bij mannen (9,5%) bijna dubbel zo hoog als bij vrouwen (5,1%). Sinds 1999 daalde zowel bij mannen als bij vrouwen het aandeel dat het secundair onderwijs verlaat zonder diploma. Vanaf 2016 is het aandeel vroegtijdige schoolverlaters bij mannen weer iets gestegen. Bij vrouwen gaat het in dezelfde periode om een status quo.

 • Aandeel vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen lager dan EU-gemiddelde

  In het Vlaamse Gewest ligt het aandeel vroegtijdige schoolverlaters lager dan in de andere gewesten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat het om 10,7% van de jongeren van 18 tot 24 jaar, in het Waalse Gewest om 9,9%. In het Vlaamse Gewest gaat het om 7,3%.

  In de Europese Unie (EU) ligt het aandeel vroegtijdige schoolverlaters bij de jongeren van 18 tot 24 jaar gemiddeld op 10,6%. Tussen de EU-landen zijn er onderling grote verschillen. In Spanje en Malta verlaat bijna 18% van de jongeren vroegtijdig de school. In Kroatië ligt dat aandeel op iets meer dan 3%.

Bronnen

Steunpunt Werk in samenwerking met het Departement WSE en de VDAB: Vlaanderen binnen Europa
Steunpunt Werk: Vroegtijdige schoolverlaters
Statbel: Vroegtijdige schoolverlaters
Eurostat: Database

Publicatiedatum

3 juni 2019

Volgende update

12 mei 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies