Waterverbruik

 • Totaal waterverbruik blijft gelijk, leiding- en grondwaterverbruik daalt

  Het totale waterverbruik (zonder koelwater) was in 2017 ongeveer even groot als in 2000. Tussen 2000 en 2006 was er weinig of geen evolutie, van 2006 tot 2009 was er sprake van een duidelijke daling en tussen 2009 en 2015 tekende zich een licht stijgende trend af. In 2016 en 2017 zette die stijging zich niet verder door. 

  Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verbruik van leidingwater, grondwater, regenwater, oppervlaktewater en ‘ander water’.  Over de hele periode 2000-2017 vertoonde zowel het leiding- als het grondwaterverbruik een daling. In 2017 lag het grondwaterverbruik 31% lager dan in 2000, voor leidingwater gaat het over een daling van 8%. Het verbruik van regenwater nam toe, net zoals dat van ander water.

   

   

   

 • Verbruik koelwater neemt af

   

  Het verbruik van koelwater is tussen 2000 en 2017 duidelijk afgenomen. In 2000 werd nog 3,5 miljard m³ koelwater verbruikt, in 2017 ging het om iets meer dan 2 miljard m³.

 • Huishoudens grootste verbruikers van leiding- en regenwater

  Huishoudens hebben het grootste aandeel in het verbruik van leiding- en regenwater. De industrie heeft het grootste aandeel in het verbruik van oppervlaktewater (exclusief koelwater) en ander water. De grootste verbruiker van koelwater is de energiesector. De landbouw is de grootste verbruiker van grondwater.

   

   

   

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Waterverbruik

Definities

Ander water: water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of (drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt.

Publicatiedatum

28 juni 2019

Volgende update

juni 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies