Waterverbruik

 • Totaal waterverbruik blijft gelijk, leiding- en grondwaterverbruik daalt

  Het totale waterverbruik (zonder koelwater) was in 2018 ongeveer even groot als in 2000. Tussen 2000 en 2006 was er weinig of geen evolutie, van 2006 tot 2009 was er sprake van een duidelijke daling en tussen 2009 en 2015 tekende zich een licht stijgende trend af. Sinds 2015 is er geen uitgesproken evolutie meer.  

  Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verbruik van leidingwater, grondwater, hemelwater, oppervlaktewater en ander water’. Over de hele periode 2000-2018 vertoonde zowel het leiding- als het grondwaterverbruik een daling. In 2018 lag het grondwaterverbruik 31% lager dan in 2000, voor leidingwater gaat het over een daling van 6%. Het verbruik van ander water kende een opvallende stijging. Ook het  verbruik van hemelwater neemt langzaam toe. 

 • Verbruik koelwater neemt af

  Het verbruik van koelwater is tussen 2000 en 2018 duidelijk afgenomen. In 2000 werd nog 3,5 miljard m³ koelwater verbruikt, in 2018 ging het om 1,7 miljard m³.

 • Huishoudens grootste verbruikers van leiding- en hemelwater

  Huishoudens hebben het grootste aandeel in het verbruik van leiding- en hemelwater. De industrie heeft het grootste aandeel in het verbruik van oppervlaktewater en ander water. De grootste verbruiker van koelwater is de energiesector. De landbouw is de grootste verbruiker van grondwater.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA) - Waterverbruik

Definities

Ander water: water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of (drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt.

Publicatiedatum

10 juli 2020

Volgende update

juni 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies