Werkgelegenheid

 • Totale werkgelegenheid gaat naar 2,8 miljoen personen

  De totale werkgelegenheid kwam in het Vlaamse Gewest anno 2017 op 2.764.600 personen.

  Tussen 2003 en 2017 ging de totale werkgelegenheid vrijwel onafgebroken in stijgende lijn (in totaal +373.415 personen of +16%). De grootste aangroei gebeurde tussen 2003 en 2009. Nadien was de groei wat minder sterk: eerst was er de nasleep van de financieel-economische crisis in 2009 en dan de schulden- en eurocrisis tussen 2011 en 2014. Vanaf 2015 is er weer een sterkere stijging.

  De bezoldigde werkgelegenheid bedroeg in 2017 ruim 2.282.000 personen, de zelfstandige tewerkstelling ruim 481.700 personen. De toename tussen 2003 en 2017 was iets hoger bij de bezoldigde (+16%) dan bij de zelfstandige werkgelegenheid (+14%).

 • Dienstensectoren nemen nog steeds aan belang toe in werkgelegenheid

  De werkgelegenheid in de handel kwam anno 2017 op bijna 359.700 personen of 13% van het totaal. De top 5 wordt vervolledigd door de administratieve en ondersteunende diensten, hoofdkantoren, adviesbureaus en technische analyses, het onderwijs en maatschappelijke diensten. Samen maken deze 5 bedrijfstakken in 2017 ruim 47% uit van de totale werkgelegenheid. In 2003 was dat nog 40%.

  Tussen 2003 en 2017 namen vooral de dienstensectoren aan belang toe: de tertiairisering van de economie gaat nog steeds door. Toppers waren de administratieve en ondersteunende diensten (+77%), informatie- en informaticadiensten (+85%) en maatschappelijke diensten (+65%). Aan de andere kant waren er vrij veel bedrijfstakken met een terugloop van de werkgelegenheid. Dit viel het meest op in de textiel en confectie (-54%), in de productie van informatica-, elektronische en optische producten (-45%) en in de transportmiddelen (-45%). Dat laatste heeft te maken met de sluiting van belangrijke fabrieken in de automobielassemblage

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen

Definities

Werkgelegenheid: totaal aantal personen (loontrekkenden en zelfstandigen) aan het werk in een land of regio.

Publicatiedatum

30 april 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies