Wetenschappelijke publicaties

 • 31 wetenschappelijke publicaties per 10.000 inwoners

  Vlaanderen telde in 2018 28 wetenschappelijke publicaties in tijdschriften per 10.000 inwoners. Als ook bijdragen aan conferenties worden meegeteld, dan komt het aantal wetenschappelijke publicaties op 31 per 10.000 inwoners.

  De publicatie-output nam in Vlaanderen gestaag toe de laatste jaren. Enkel in 2018 zien we een lichte daling van het aantal bijdragen aan conferenties die zijn opgenomen in de bibliografische databank.

  Verder stijgt het aandeel wetenschappelijke publicaties dat het resultaat is van internationale samenwerking. Zo had in 2018 71% van de Vlaamse publicaties een buitenlandse co-auteur. In 2007 ging het om 54%.

 • Hoger onderwijs belangrijkste bron van wetenschappelijke publicaties

  Het aandeel van het Vlaamse hoger onderwijs in de wetenschappelijke publicaties lag in de periode 2013-2018 op 88%. De andere sectoren zijn minder belangrijk. Hun belang neemt ook iets af. Het gaat om publieke instellingen (12%), niet-universitaire ziekenhuizen (4%) en private instellingen of bedrijven (6%).

 • Sterke samenwerking tussen publieke instellingen en hoger onderwijs

  Er is bij de opmaak van wetenschappelijke publicaties een sterke samenwerking tussen publieke instellingen en het hoger onderwijs: 61% van de publicaties van publieke instellingen gebeurde in de periode 2013-2018 in samenwerking met het hoger onderwijs. Dat hangt samen met de structurele samenwerking tussen de strategische onderzoekscentra (zoals VIB, VITO en IMEC) en de universiteiten. Opvallend is ook de sterke stijging van de samenwerking tussen niet-universitaire ziekenhuizen en het hoger onderwijs in de meest recente jaren. Dat aandeel steeg van 49% in 2007-2012 naar 60% in 2013-2018. Voor private instellingen (bedrijven) zien we dat in 2013-2018 het aandeel studies dat ze publiceren in samenwerking met het hoger onderwijs boven 40% is gestegen.

 • Vlaanderen bij Europese top voor wetenschappelijke publicaties

  Vlaanderen doet het vergeleken met de landen van de Europese Unie (EU) relatief goed. Samen met de Scandinavische landen en Nederland realiseert Vlaanderen de hoogste publicatie-output per 10.000 inwoners. Vlaanderen was in 2018 goed voor 28 wetenschappelijke publicaties in tijdschriften per 10.000 inwoners. In Denemarken lag dat aantal op 40, in Frankrijk op 13.

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek – Bibliometrische studies

Definities

Wetenschappelijke publicatie: een publicatie die handelt over empirisch en theoretisch onderzoekswerk. In de regel worden deze publicaties vooraf door vakgenoten beoordeeld. Uit de citatie-index blijkt hun relatieve waarde.

Publicatiedatum

30 september 2020

Volgende update

september 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies