Wetenschappelijke publicaties

 • 32 wetenschappelijke publicaties per 10.000 inwoners

  In 2017 werden in de Vlaamse Gemeenschap in totaal 21.454 wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en conferentiebijdragen gepubliceerd. Dat komt overeen met 32 publicaties per 10.000 inwoners. Als enkel gekeken wordt naar publicaties in tijdschriften en niet naar bijdragen aan conferenties, gaat het om 27 publicaties per 10.000 inwoners.

  Het aantal wetenschappelijke publicaties per 10.000 inwoners nam in Vlaanderen relatief sterk toe de laatste jaren. Op 10 jaar tijd was er quasi een verdubbeling.

  Verder zijn wetenschappelijke publicaties vaak het resultaat van internationale samenwerking. Zo heeft ruim twee derde van de Vlaamse publicaties een buitenlandse co-auteur.

 • Vlaanderen bij internationale top voor wetenschappelijke publicaties

  Vlaanderen doet het internationaal gezien goed. Samen met de Scandinavische landen en Nederland realiseert Vlaanderen de hoogste publicatie-output per 10.000 inwoners. Bovendien nam de voorbije jaren de publicatie-output in Vlaanderen sterker toe dan in de meeste andere landen.

  Vlaanderen is vooral gespecialiseerd in de output van publicaties op het terrein van de neuro- en gedragswetenschappen en de biowetenschappen.

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek – Bibliometrische studies
Web of Science: Core collection

Definities

Wetenschappelijke publicatie: een publicatie die handelt over empirisch en theoretisch onderzoekswerk. In de regel worden deze publicaties vooraf door vakgenoten beoordeeld. Uit de citatie-index blijkt hun relatieve waarde.

Publicatiedatum

30 september 2019

Volgende update

september 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies