Woningen sociale sector

 • Iets meer dan 167.000 sociale huurwoningen

  Eind 2018 telde het Vlaamse Gewest 167.270 sociale huurwoningen verhuurd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of een andere sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), of onderverhuurd door een sociaal verhuurkantoor (SVK). 93% van de huidige huurwoningen in de sociale sector is in beheer van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

  De laatste 5 jaar komen er jaarlijks gemiddeld 2.500 nieuwe woningen bij die verhuurd worden via een SHM of een SVK. Het gaat hierbij gemiddeld om 1.700 SHM-woningen en 800 SVK-woningen. In het jaar 2018 lag het aantal gerealiseerde SVK-woningen met bijna 1.000 iets hoger.

 • Woningen sociale huisvestingsmaatschappijen vooral in de steden

  Het aantal woningen van een sociale huisvestingsmaatschappij lag eind 2018 het hoogst in de grootsteden en de centrumsteden. Geografisch is er ook meer concentratie in het zuiden van West-Vlaanderen, het Waasland en het Maasland. 
  In rurale gebieden, zoals het Hageland, zijn er minder sociale woningen. In 5 Vlaamse gemeenten zijn er geen sociale woningen: Glabbeek,
  Herstappe, Horebeke, Lennik en Linkebeek.

 • Woningen sociale verhuurkantoren bijna in elke Vlaamse gemeente

  De stad Antwerpen kende eind 2018 het hoogste aantal SVK-woningen (658). Ook in de kuststreek, de regio rond Kortrijk en Roeselare en in de provincie Limburg zijn er relatief veel woningen in beheer van de sociale verhuurkantoren.

Bronnen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW): Statistieken

Publicatiedatum

3 juni 2019

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies