Woningvoorraad

 • Ruim 3,2 miljoen woningen in Vlaams Gewest

  Begin 2019 waren er meer dan 3,2 miljoen woningen in het Vlaamse Gewest. De woningvoorraad is tussen 2001 en 2019 met 18% gestegen. Dat komt overeen met een gemiddelde van 1% per jaar. In 2018 was de toename van het aantal woningen iets groter dan gemiddeld: in één jaar tijd steeg de woningvoorraad met meer dan 38.000 woningen (+1,2%).

 • Meeste woningen in grootsteden, Brugge, Leuven en Oostende

  De grootsteden Antwerpen en Gent tellen het grootste aantal woningen. Het gaat in Antwerpen om afgerond 270.000 woningen en in Gent om 145.000 woningen. De top 5 van steden met het grootste aantal woningen wordt verder aangevuld met Brugge, Leuven en Oostende.

  Het aantal woningen groeide sinds 2001 in een aantal gemeenten sterker aan dan in het totale Vlaams Gewest (+18%). Dit is onder meer het geval in nogal wat gemeenten van de provincies Antwerpen en Limburg. Maar ook een aantal  kust- en centrumsteden, waar reeds veel woningen zijn, kenden sinds 2001 een relatief sterkere toename van de woningvoorraad dan gemiddeld. Dat is onder meer het geval in Nieuwpoort (+35%), Roeselare (+26%), Hasselt (+25%), Genk (+20%), Turnhout (+19%), Aalst (+19%), Koksijde (+19%) en Leuven (+19%).

 • Nagenoeg gelijke aangroei aantal woningen in 3 gewesten

  Ook in het Waalse Gewest kwamen er tussen 2001 en 2019 jaarlijks gemiddeld 1% woningen bij. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de jaarlijkse groei in dezelfde periode op 0,7%.

  Het merendeel van het totaal aantal woningen in België is in het Vlaamse Gewest gesitueerd (58%). Het Waalse Gewest neemt een aandeel van 31% van het totaal aantal woningen in, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een aandeel van 11%.

 • Huizen in open bebouwing meest voorkomende woningtype

  In het Vlaamse Gewest is het meest voorkomende woningtype dat van de huizen in open bebouwing: 28% van het aantal woningen zijn huizen in open bebouwing. Ruim 26% van de woningen zijn appartementen. Een belangrijke categorie vormt ook de huizen in gesloten bebouwing (rijhuizen). Zij zijn goed voor 22% van de woningen in het Vlaamse Gewest.

Bronnen

Statbel: Gebouwenpark
 

Statistiek Vlaanderen: Gebouwenpark per gemeente

Publicatiedatum

14 november 2019

Volgende update

november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies