Zeehavens - goederentrafiek

 • Trafiek Vlaamse zeehavens 3% lager dan in 2019

  In de 4 Vlaamse zeehavens werden in 2020 iets minder dan 309 miljoen ton goederen geladen en gelost. Dat is 3% minder dan in 2019.

  De Antwerpse haven is de grootste haven met in 2020 231 miljoen ton aan- en afgevoerde goederen. Dat is 3% minder dan in 2019. De jaren voordien kende de haven bijna altijd een groei. Die groei werd alleen tijdens de economische crisis van 2008-2009 kort onderbroken.

  De tweede grootste haven in Vlaanderen is Zeebrugge. Deze haven verwerkte in 2010 een record hoeveelheid goederen, maar kende in de jaren daarna een terugval in de trafiek. Sinds 2018 neemt de trafiek er wel opnieuw toe. In 2020 lag die 3% hoger dan in 2019.

  De Gentse haven fuseerde eind 2017 met Zeeland Seaports (de Nederlandse havens van Vlissingen en Terneuzen) tot ‘North Sea Port’. De haven van Gent heet sindsdien ‘North Sea Port Flanders’. De figuur toont enkel de cijfers van het Gentse deel van de fusiehaven. De trafiek in de Gentse haven lag in 2020 10% lager dan in 2019.

  Oostende is de kleinste van de 4 Vlaamse zeehavens. De trafiekcijfers zijn daar sinds 2008 gedaald. De haven profileert zich de jongste jaren meer als verdeelcentrum voor de bouw en het onderhoud van windmolenparken in de Noordzee.

 • Vooral containers in Antwerpen en Zeebrugge, droog massagoed in Oostende en Gent

  Niet elke haven laadt en lost dezelfde soort goederen. Een groot deel van de trafiek in de havens van Antwerpen en Zeebrugge bestaat uit containers. In Gent en Oostende gaat het veel meer om droog massagoed. In Gent is dat onder meer ijzererts dat aangevoerd wordt voor een grote staalfabriek. 

  Roll-on-roll-off-trafiek is erg belangrijk voor de haven van Zeebrugge. Naast ferryverkeer gaat het ook om de aan- en afvoer van nieuwe auto’s: een brede waaier van automerken gebruikt deze haven als draaischijf voor hun autodistributie.

Bronnen

Mobiliteitsraad van Vlaanderen: Statistieken Vlaamse havens

Definities

Roll-on-roll-off-trafiek: trafiek van rollende lading zoals auto’s of vrachtwagens.
 

Publicatiedatum

2 maart 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies