Zorg en ondersteuning voor jongeren

 • Voor bijna 6.800 jongeren nieuw opgestarte hulp in een voorziening of pleegzorg

  In de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp startte er in 2017 voor bijna 6.800 jongeren hulp op in een voorziening of pleegzorg. Dit aantal daalt. 
  Het gaat om jeugdhulp die enkel kan ingezet worden met het akkoord en tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening is gespecialiseerd en vaak intensief.

 • 1 op 8 van nieuw opgestarte hulp voor jongvolwassenen

  6 op de 10 nieuw opgestarte hulp in een voorziening of pleegzorg is voor een jongen.
  1 op de 8 nieuw opgestarte hulp in een voorziening of pleegzorg is voor jongvolwassenen. Ze zijn ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 25 jaar.
  De belangrijkste doorverwijzende instantie is Jongerenwelzijn. Ze verwijzen 2 op de 3 jongeren. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is goed voor ongeveer een derde van de doorverwijzingen.

Bronnen

Jongerenwelzijn: Jaarverslag

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies