Zorg en ondersteuning voor ouderen

 • Ruim 5% van 65-plussers woont in woonzorgcentrum

  In 2017 woonden in het Vlaamse Gewest iets meer dan 70.000 65-plussers in een woonzorgcentrum. Het aandeel van de bevolking van 65 jaar en ouder dat in een woonzorgcentrum verblijft, komt daarmee op 5,3%.

  In 2008 ging het om bijna 60.000 65-plussers. Het aandeel was toen met 5,2% gelijkaardig.

 • Bewoner woonzorgcentrum gemiddeld 87 jaar

  De gemiddelde leeftijd van een bewoner een woonzorgcentrum lag in 2017 op 87 jaar. De mannelijke bewoners zijn gemiddeld 85 jaar, de vrouwelijke bewoners 87 jaar. In vergelijking met 2008 is de gemiddelde leeftijd met 2 jaar toegenomen: van 85 jaar naar 87 jaar. Bij de mannen is die toename relatief gezien iets groter dan bij de vrouwen. In 2008 waren de mannen gemiddeld 83 jaar, de vrouwen 86 jaar.

  In 2017 verbleef in totaal 14% van de mannelijke bevolking van 85 jaar en ouder in een woonzorgcentrum, bij de vrouwen liep dat aandeel op tot 27%.

  Van de bevolking tussen de 65 en 74 jaar verbleef 1% in een woonzorgcentrum.

  Vergeleken met 2008 zijn deze aandelen stabiel doorheen de tijd. Er is bijna geen verschil tussen beide jaartallen.

 • 4 op 5 bewoners van woonzorgcentrum zijn zwaar zorgbehoevend

  80% van de bewoners van een woonzorgcentrum had in 2017 een zwaar zorgprofiel. De overige 20% had geen of slechts lichte zorgen nodig.

  In 2008 was het aandeel bewoners met een zwaar zorgprofiel lager, toen bedroeg hun aandeel iets minder dan 70%.

 • Aandeel ouderen in woonzorgcentrum het hoogst in het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen

  Het aandeel 65-plussers dat in een woonzorgcentrum verblijft, lag in 2017 het hoogst in de zuidelijke arrondissementen van West- en Oost-Vlaanderen, met aandelen boven de 6%. In de arrondissementen aan de kust en in het oostelijke deel van Limburg liggen de aandelen het laagst. Daar gaat het over ongeveer 4%.

 • Aandeel ouderen in woonzorgcentrum in Vlaams Gewest kleiner dan in andere gewesten

  Het aandeel 65-plussers dat in een woonzorgcentrum verblijft, lag in 2017 het laagst in het Vlaamse Gewest (5%) en het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (8%). Het Waalse aandeel ligt daar tussenin (6%).

Bronnen

Intermutualistisch Agentschap (IMA): IMA-atlas
 

Definities

Zorgprofiel: Een zorgprofiel in de ouderenzorg heeft te maken met de zorgbehoevendheid van een persoon die in een woonzorgcentrum (WZC) verblijft en verzorgd wordt.

Publicatiedatum

25 april 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies