Zorginspectie

 • Zorginspectie voerde in 2020 678 corona-inspecties uit en 912 plaatsbezoeken van Outbreak Support Team

  In 2020 inspecteerde Zorginspectie 2.573 organisaties en personen die een budget ontvangen in het kader van persoonsvolgende financiering, persoonlijk assistentiebudget en individuele materiële bijstand. Dat zijn bijna 2.000 inspecties minder dan in 2019. In 2020 werd Vlaanderen getroffen door de Covid-19-pandemie waardoor Zorginspectie vanaf half maart enkel de noodzakelijke inspecties uitvoerde. Op die manier wilde Zorginspectie de voorzieningen zo weinig mogelijk belasten. 

   

  Zorginspectie zette in 2020 vooral in op ondersteuning van de voorzieningen door middel van de corona-inspecties waarbij voor de voorzieningen een stand van zaken werd opgemaakt van hun dagelijkse infectiepreventie praktijk. Daarnaast zorgde de Zorginspectie ook voor bijstand van voorzieningen die geconfronteerd werden met een corona-uitbraak door middel van plaatsbezoeken van het Outbreak Support Team. In 2020 voerde Zorginspectie 678 corona-inspecties uit en werd 912 keer een voorziening begeleid omwille van een mogelijke corona-uitbraak. 

 • Corona-inspecties en ondersteuning van het Corona Outbreak Support Team vooral in de ouderenzorg

  Bij de reguliere inspecties werden enkel de noodzakelijke inspecties uitgevoerd. Het grootste aandeel inspecties werd in 2020 uitgevoerd bij voorzieningen voor kinderopvang (36%), gevolgd door voorzieningen voor residentiële ouderenzorg (31%) en voor personen met een handicap (17%) of zijn financiële inspecties (13%). Aan de hand van financiële inspecties kan Zorginspectie onder meer nagaan of voorzieningen en hun inrichtende machten financieel gezond zijn, hun subsidies correct aangewend worden of gebruikersbijdragen correct gehanteerd worden. 

  Bijna 9 op de 10 klachtinspecties werden uitgevoerd bij de residentiële ouderenzorg en de kinderopvang. 

  De corona-inspecties en de begeleiding bij mogelijke uitbraken van het corona-virus door het Outbreak Support Team gebeurden vooral in de ouderenzorg en in mindere mate in de voorzieningen voor gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. 

Publicatiedatum

29 april 2021

Volgende update

april 2022

Contact

Vorige versies