Zwemwaterkwaliteit

 • Waterkwaliteit uitstekend in 77% van de zwemvijvers

  In 2020 was de zwemwaterkwaliteit in 36 van de 47 officiële zwemvijvers in het Vlaamse Gewest uitstekend (77%). In 10 van de zwemvijvers was de kwaliteit van het water goed (21%) en in 1 zwemvijver aanvaardbaar (2%). Geen enkele locatie scoorde slecht.

  Hoewel de zwemwaterkwaliteit bijna overal uitstekend of goed scoort, kan het toch zijn dat er tijdelijk een zwemverbod van kracht is wegens overschrijding van de bacteriologische normen of de aanwezigheid van blauwalgen (cyanobacteriën). Vooral naar het einde van de zomer stijgt het aantal locaties waar er een overschrijding is van de kwaliteitsnormen. Dan is de temperatuur van het water ook het hoogst en is het waterpeil in de vijver vaak lager.

  Zwemvijvers met een slechte waterkwaliteit waren er amper in de periode 2011-2020. Ook het aantal zwemvijvers met een aanvaardbare waterkwaliteit was steeds erg klein. De laatste jaren is het aantal zwemvijvers met een uitstekende kwaliteit gedaald, terwijl het aantal met een goede kwaliteit toenam. Een mogelijke verklaring voor deze achteruitgang van de zwemwaterkwaliteit is de opeenvolging van warme, droge zomers. Die zorgen voor een lagere waterstand waardoor het water gevoeliger is voor verontreinigingen.

 • 95% van de badzones aan de kust heeft uitstekende zwemwaterkwaliteit

  In 2020 was de zwemwaterkwaliteit van de 41 badzones aan de kust op 39 locaties uitstekend (95%) en op 2 locaties goed (5%). Geen enkele locatie scoorde aanvaardbaar of slecht.

  Sinds 2014 scoren alle badzones aan de kust goed of uitstekend.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Zwemwaterkwaliteit

Definities

Zwemwaterkwaliteit: De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgt de zwemwaterkwaliteit van de 88 Vlaamse zwemwateren op en beoordeelt ze volgens de Europese Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Op basis van deze richtlijn wordt het zwemwater ingedeeld in 4 verschillende klassen: uitstekend, goed, aanvaardbaar of slecht.

Publicatiedatum

18 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies