Bevolking: omvang en groei

 • Vlaanderen telt iets meer dan 6,5 miljoen inwoners

  Begin 2018 telt het Vlaamse Gewest 6,55 miljoen inwoners. Al vele jaren groeit de Vlaamse wettelijke bevolking (+10% tussen 2000 en 2018), met een groeiversnelling na 2005.

 • In de Vlaamse ruit wonen meeste inwoners per km²

  De gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaamse Gewest bedraagt anno 2018 485 inwoners per km². In het jaar 2000 ging het om 439 inwoners per km².

  De bevolkingsdichtheid is vooral hoog in en omheen de ‘Vlaamse ruit’, het centrale gebied tussen Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel. Dat is ook het geval aan de kust, op de as tussen Kortrijk en Gent en in enkele centrale gemeenten van de provincie Limburg. 

 • Bevolkingsgroei in bijna alle Vlaamse gemeenten

  De meeste Vlaamse gemeenten kenden een bevolkingsgroei tussen 2000 en 2018. In 4 op de 10 gemeenten komt die uit boven het Vlaamse gemiddelde van +10%. In een brede zone van gemeenten ten noorden van Brussel is er sprake van een sterke bevolkingsgroei, met Machelen, Vilvoorde en Zaventem als toppers. Die zone reikt oostwaarts tot voorbij Leuven en westwaarts tot aan de Denderstreek. Ook aan de kust, in de Noorderkempen en in de streek tussen Geel en Beringen, is er relatief sterke bevolkingsgroei.

  Bevolkingskrimp komt tussen 2000 en 2018 voor in 14 van de 308 gemeenten, veelal gelegen in de provincie West-Vlaanderen.

 • Antwerpen, Gent, Leuven en Roeselare sterkste groeiers onder de centrumsteden

  In de Vlaamse centrumsteden is er tussen 2000 en 2018 vooral sterke bevolkingsgroei in Antwerpen, Gent, Leuven en Roeselare. In Oostende, Genk, Brugge en Kortrijk ligt de procentuele aangroei onder het Vlaamse gemiddelde.

 • Groei Vlaamse bevolking boven het Europese gemiddelde

  De procentuele groei tussen 2011 en 2017 van de gewoonlijk verblijvende bevolking van het Vlaamse Gewest ligt boven de waarde voor de Europese Unie (EU28). 

  Topgroeiers binnen de Europese Unie zijn Luxemburg, Malta en Zweden. België volgt op de 8ste plaats. Er zitten ook dalers tussen, vooral in de groep van Oost-Europese lidstaten. Binnen België is Vlaanderen qua groei de middenmoter, tussen Brussel en Wallonië.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Stand van de bevolking
Statbel: Bevolking
Eurostat: Database

Definities

Bevolkingsdichtheid: gemiddeld aantal inwoners per km².

Centrumsteden: In het kader van haar stedenbeleid duidde de Vlaamse overheid 13 'centrumsteden' aan. Het gaat om Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Gewoonlijk verblijvende bevolking: de bevolking die zijn gewone verblijfplaats heeft in het land zoals gepubliceerd door het Europese statistiekbureau Eurostat. Personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers worden hierin deels meegeteld (naargelang de verblijfsduur volgens de Europese bepaling).

Wettelijke bevolking: de in het Rijksregister ingeschreven bevolking zoals gepubliceerd door het Belgische statistiekbureau Statbel. Het gaat om inwoners met een recht op permanent verblijf of vestiging in België of met een recht op tijdelijk verblijf (>3 maanden) in het land. De personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers worden hierin niet meegeteld.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

9 juli 2019

Meer cijfers

Contact