Nutriëntenbalans

  • Maximale afzetruimte voor dierlijke mest niet volledig gebruikt

    De nutriëntenbalans geeft het de verhouding weer tussen het gebruik van dierlijke mest en de maximale afzetruimte op Vlaamse landbouwgrond. Daaruit blijkt dat de maximale afzetruimte voor dierlijke mest in Vlaanderen niet volledig ingevuld is.

    Het gebruik van fosfaat en stikstof uit dierlijke mest is afgenomen. Het gebruik van fosfaat volgt dezelfde trend als de maximale afzetruimte voor fosfaat. De afzetruimte voor fosfaat is aanzienlijk gedaald, met een eerste sterke sprong in 2011, een tweede sprong in 2015 en een derde in 2017, terwijl de afzetruimte voor stikstof niet gedaald is. Wel is het gebruik van fosfaat minder sterk afgenomen dan de maximale afzetruimte, wat er op wijst dat landbouwers deze plaatsingsruimte efficiënter benutten. 

    Ook het gebruik van stikstof is gedaald. Die daling deed zich voor zonder dat er sprake was van een daling van de afzetruimte van stikstof.

Bronnen

Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Mestrapport 

Definities

Afzetruimte: de afzetruimte wordt berekend op basis van de gewasarealen en de maximale bemestingsnormen voor dierlijke mest.
Gebruik van dierlijke mest: de som van het mestgebruik van elk individueel bedrijf.

Publicatiedatum

29 augustus 2019

Volgende update

januari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies