Nutriëntenbalans

  • Maximale afzetruimte voor dierlijke mest niet volledig gebruikt

    De nutriëntenbalans geeft het de verhouding weer tussen het gebruik van dierlijke mest en de maximale afzetruimte op Vlaamse landbouwgrond. Daaruit blijkt dat de maximale afzetruimte voor dierlijke mest in Vlaanderen niet volledig ingevuld is.

    De afzetruimte voor fosfaat is aanzienlijk gedaald, met een eerste sterke sprong in 2011 en een tweede sprong in 2015, terwijl de afzetruimte voor stikstof niet gedaald is.

    Het gebruik van fosfaat en stikstof uit dierlijke mest is afgenomen, wat een logisch gevolg is van de afname van de afzetruimte voor fosfaat. Het gebruik van fosfaat volgt dezelfde trend als de maximale afzetruimte voor fosfaat. Wel is het gebruik van fosfaat minder sterk afgenomen dan de maximale afzetruimte, wat er op wijst dat landbouwers deze plaatsingsruimte efficiënter benutten.

Bronnen

Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Mestrapport 

Definities

Afzetruimte: de afzetruimte wordt berekend op basis van de gewasarealen en de maximale bemestingsnormen voor dierlijke mest.
Gebruik van dierlijke mest: de som van het mestgebruik van elk individueel bedrijf.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

januari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies