Octrooiaanvragen

  • Ruim 230 octrooiaanvragen in Vlaanderen per miljoen inwoners

    In 2013 werden in het Vlaamse Gewest 233 octrooien aangevraagd per miljoen inwoners. Het gaat om octrooiaanvragen door een Vlaamse uitvinder en/of aanvrager. Die aanvragen gebeuren binnen het Europees Octrooisysteem (EPO). 
    Het aantal octrooien lag hoger in de periode tot 2008. In dat laatste jaar brak de financieel-economische crisis uit die zich ten volle liet voelen in 2009. Dat ging gepaard met een kleiner  aantal aangevraagde octrooien. Sindsdien bleef het aantal ongeveer constant, tot 2013. Recentere cijfers zijn niet beschikbaar.

  • Vlaanderen internationaal in middenmoot voor octrooiaanvragen

    Het Vlaamse Gewest situeerde zich in 2013 iets boven het Belgische gemiddelde van 198 octrooiaanvragen per miljoen inwoners.
    Vooral in Zwitserland ligt het aantal octrooiaanvragen duidelijk hoger dan in de andere landen (809 aangevraagde octrooien per miljoen inwoners). Ook Zweden en Finland scoren met ruwweg 400 aanvragen vrij hoog. Van onze buurlanden doen Duitsland (325) en Nederland (283) het goed. Frankrijk heeft 174 aangevraagde octrooien per miljoen inwoners.

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek - octrooien
European Patent Office (EPO): Searching for Patents

Definities

Octrooi: een octrooi verleent een uitvinder het recht om gedurende een bepaalde termijn anderen te verbieden de uitvinding te gebruiken of na te maken. In Europa worden octrooien aangevraagd en gegund binnen het Europees Octrooisysteem (European Patent Office, of EPO. 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies